14 Ιανουαρίου 2019
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

ΜονΠλημΠατρ 2283/2018

Αθωώνεται η πρώτη κατηγορουμένη για τις πράξεις της παράνομης εξόδου από την χώρα και της κατοχής και χρήσης πλαστού ταξιδιωτικού εγγράφου, διότι, μη συντρεχουσών των νομίμων προϋποθέσεων, δεν μπορεί μεν να της αποδοθεί η ιδιότητα του πρόσφυγα, πλην όμως η τελευταία τέλεσε τις ανωτέρω πράξεις, προκειμένου να αποτρέψει τον παρόντα και άλλως αναπότρεπτο κίνδυνο που διατρέχει, δίχως υπαιτιότητά της, αφού εάν επιστρέψει στην Τουρκία, κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη λόγω των καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος της και της απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης που υπέστη κατά την κράτησή της (απομόνωση, ξυλοδαρμός, βιασμός), ευρισκομένη δηλαδή σε κατάσταση ανάγκης, αίρουσα το κατ’ αρχήν άδικο των ανωτέρω πράξεων (άρ. 25 παρ. 1 ΠΚ).

4 Ιανουαρίου 2019
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

ΣυμβΠλημΑθ 3248/2018

Διατάσσεται η οριστική παύση της ασκηθείσας ποινικής διώξεως εις βάρος της κατηγορουμένης για υπεξαίρεση, έχουσα χαρακτήρα υφαιρέσεως, καθόσον τελέσθηκε από αδελφή εις βάρος της αδελφής και του συζύγου της τελευταίας, διότι για την άσκηση της ποινικής δίωξης ήταν απαραίτητη η εμπρόθεσμη υποβολή εγκλήσεως εκ μέρους των παθόντων, πλην όμως οι τελευταίοι, παρά το γεγονός ότι είχαν λάβει γνώση της τελεσθείσας εις βάρος τους υπεξαιρέσεως ήδη από τις 11.4.2013, υπέβαλαν έγκληση εις βάρος της κατηγορουμένης στις 14.1.2015, ήτοι πέραν του προβλεπόμενου από το άρ. 117 παρ. 1 ΠΚ τριμήνου, γεγονός που κατέστησε την εν λόγω έγκληση ισοδύναμη με σιωπηρή παραίτηση από το δικαίωμα εγκλήσεως, ενώ δεν επικαλέσθηκαν λόγους ανωτέρας βίας που να δικαιολογούν την εκπρόθεσμη υποβολή της, ώστε να τίθεται ζήτημα αναστολής της τρίμηνης προθεσμίας.