13 Σεπτεμβρίου 2022
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Τρικάλων 141/2022

Γίνεται δεκτή η προσφυγή του καταδικασθέντος κατά της διάταξης του Εισαγγελέως Πρωτοδικών με την οποία ανακλήθηκε προηγούμενη διάταξή του που διέτασσε την υφ’ όρον απόλυση αυτού κατ’ άρ. 43 παρ. 3 και 5 Ν. 4489/2017 και εξαφανίζεται η διάταξη περί ανακλήσεως, καθόσον η εκ μέρους του αιτούντος παραβίαση του σχετικού όρου, με την μη εμφάνισή του ενώπιον του Διοικητή του Τ.Α. Τρικάλων για τέσσερεις συνεχόμενους μήνες, οφειλόταν αφενός μεν στην προχωρημένη ηλικία του και στην επιδεινούμενη σωματική και ψυχική υγεία του, αφετέρου δε στην ισχυρή σύσταση των ιατρών του να αποφύγει μέρη συγχρωτισμού έως ότου ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός του κατά της νόσου Covid-19, ο οποίος ολοκληρώθηκε με την λήψη του τρίτου εμβολίου στις 23.12.2021 (και αντίθ. εισ. πρότ.).

9 Σεπτεμβρίου 2022
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Αριστομένης Τζαννετής

Στον ιστό της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Η (υπερ)ενίσχυση των εξουσιών της Αρχής μετά την ΟλΑΠ 1/2022 και το άρθρο 171 Ν. 4855/2021

Στη μελέτη επισημαίνεται ότι οι εξουσίες της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δέχθηκαν πρόσφατα δύο ισχυρές ενισχυτικές δόσεις. Αφενός με την απόφαση ΟλΑΠ 1/2022 έγινε δεκτό ότι ο Πρόεδρος της Αρχής έχει συντρέχουσα με τον ανακριτή αρμοδιότητα να δεσμεύει ύποπτης προέλευσης περιουσιακά στοιχεία κατά το στάδιο της κύριας ανάκρισης. Αφετέρου με το άρθρο 171 Ν. 4588/2021 προβλέφθηκε ότι η Αρχή διαβιβάζει στον Εισαγγελέα μόνο αντίγραφο της Διάταξης του Προέδρου της για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, και όχι τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, όπως ίσχυε μέχρι τότε.