Κώδικες

Όλα τα βιβλία

Κώδικες

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-420-714-5
10€

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-420-715-2
10€

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-420-717-6
11€

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-420-479-3
39€

ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ [ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ]

Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN:
33€ - 24€

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 11η ενημέρωση

Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-420-735-0
24€

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-420-740-4
11€

ΕΠΙΤΟΜΗ ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-420-741-1
35€

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-420-677-3
12€

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ & ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Έτος Έκδοσης: 2017
ISBN: 978-960-420-667-4
10€

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

Έτος Έκδοσης: 2017
ISBN: 978-960-420-696-4
11€

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Έτος Έκδοσης: 2016
ISBN: 978-960-420-658-2
35€

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Έτος Έκδοσης: 2016
ISBN: 978-960-420-513-4
55€ - 50€

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Έτος Έκδοσης: 2016
ISBN: 978-960-420-607-0
8€

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Έτος Έκδοσης: 2016
ISBN: 978-960-420-485-4
180€

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Έτος Έκδοσης: 2015
ISBN: 978-960-420-580-6
75€ - 40€

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Μαργαρίτης Μιχαήλ, Μαργαρίτη Άντα Έτος Έκδοσης: 2014
ISBN: 978-960-420-544-8
120€ - 110€

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Έτος Έκδοσης: 2014
ISBN: 978-960-420-558-5
11€ - 9.9€

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

Έτος Έκδοσης: 2014
ISBN: 978-960-420-552-3
10€ - 9€

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Έτος Έκδοσης: 2014
ISBN: 978-960-420-554-7
8€ - 7.2€