5 Ιανουαρίου 2022
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Θεοχάρης Δαλακούρας

Η αποδεικτική διαδικασία κατά τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Στην μελέτη εξετάζονται συγκεκριμένα ζητήματα της αποδεικτικής διαδικασίας, με επίκεντρο τις ρυθμίσεις του νέου ΚΠΔ. Αφετηριακά εξετάζεται ο βαθμός εναρμόνισης των δικαιοκρατικών απαιτήσεων των αρχών της δημοσιότητας, της προφορικότητας και της κατ’ αντιδικία διεξαγωγής της δίκης με την προβλεπόμενη στα άρθρα 350 έως 366 ΚΠΔ αποδεικτική διαδικασία. Στην ίδια κατεύθυνση υπογραμμίζεται η επιρροή των αρχών της ολόπλευρης διερεύνησης της υπόθεσης, της αμεσότητας και της ελεύθερης εκτίμησης των αποδείξεων στη δόμηση μιας προβλέψιμης και ελέγξιμης αποδεικτικής διαδικασίας. Εν συνεχεία, αναπτύσσονται υπό το φως της νομολογίας του ΑΠ και του ΕΔΔΑ ειδικότερα ζητήματα προσαγωγής και εξέτασης των μαρτύρων στο ακροατήριο, ανάγνωσης των εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης και αυτοψίας, ανάγνωσης των εγγράφων, καθώς και ορισμένα ζητήματα από τη διαδικασία εξέτασης του κατηγορουμένου.

27 Δεκεμβρίου 2021
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

Μονομελές Εφετείο Λαμίας 19/2021 (Πολ.)

Γίνεται εν μέρει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη η αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση των αιτούντων, καθόσον από την ημερομηνία υποβολής τής εις βάρος τους μηνυτήριας αναφοράς μέχρι και την ημερομηνία άσκησης της ποινικής δίωξης μεσολάβησε χρονικό διάστημα πεντέμισι σχεδόν ετών, ενώ από το τελευταίο χρονικό σημείο μέχρι και την εκδίκαση της υπόθεσης παρήλθε χρονικό διάστημα περίπου 7 ετών, μη υφισταμένης καταχρηστικής ή παρελκυστικής συμπεριφοράς τους και περιπτώσεως πολύπλοκου πραγματικού ή νομικού ζητήματος, με συνέπεια να στοιχειοθετείται παραβίαση του δικαιώματός τους σε ταχεία απονομή της δικαιοσύνης (προεχόντως στο στάδιο της προδικασίας). Αναγνωρίζεται η υποχρέωση του Δημοσίου να καταβάλει χρηματικό ποσό 3.000 ευρώ στον καθέναν από τους αιτούντες για την δίκαιη ικανοποίησή τους.