22 Ιουλίου 2019
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

ΣυμβΠλημΚαβ 64/2019

Παραπέμπεται για απάτη τελεσθείσα κατ’ εξακολούθησιν και κατ’ επάγγελμα με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 ευρώ η κατηγορουμένη, η οποία με την προσκόμιση πλαστού πτυχίου γυμνασίου παραπλάνησε τα αρμόδια όργανα του Ν.Π.Δ.Δ. και πέτυχε την πρόσληψή της στο Δημόσιο, στην συνέχεια κατά την εκάστοτε καταβολή του μηνιαίου μισθού της αποσιωπούσε αθέμιτα ότι δεν διαθέτει απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου, εκμεταλλευόμενη έτσι την υφιστάμενη αρχική πλάνη του παθόντος Ν.Π.Δ.Δ., παρά το γεγονός ότι είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς ενέργεια, προκάλεσε δε με αυτόν τον τρόπο νέα πλάνη στο Ν.Π.Δ.Δ. συνιστάμενη στο ότι εξακολουθούσε να είναι δικαιούχος των επιζήμιων περιουσιακών διαθέσεων στις οποίες προέβαινε το τελευταίο.

Το κατάστημά μας θα είναι κλειστό από 14/8 έως 1/9 και όλες οι παραγγελίες που θα εισαχθούν αυτές τις ημέρες θα εκτελεστούν τη Δευτέρα 2/9