6 Ιουνίου 2022
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Αικατερίνη Μαρουλάκη

Μερικές σκέψεις για τo κακούργημα του άρθρου 38 παρ. 4 του ν. 4624/2019

(Με αφορμή την ΑΠ 686/2021)

Με τη θέσπιση του ν. 4624/2019 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τυποποιήθηκε για πρώτη φορά στην παράγραφο 4 το ποσοτικό κριτήριο των 120.000 ευρώ, συνδεόμενο με τον υπερχειλή σκοπό του δράστη. Η κακότεχνη διατύπωση της διάταξης, σε συνδυασμό με την ισχνή νομολογιακή της επεξεργασία, έχουν προκαλέσει σοβαρά ερμηνευτικά προβλήματα. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν υποστηριχθεί στην επιστήμη περισσότερες απόψεις σε σχέση με την ορθή προσέγγιση του άρθρου 38 παρ. 4 και τις ακριβείς προϋποθέσεις για τη στοιχειοθέτησή του. Με αφορμή την ΑΠ 686/2021 (η οποία έκρινε ότι ο σκοπός βλάβης του δράστη στοιχειοθετεί κακούργημα ανεξαρτήτως ποσού), εκφράζονται ορισμένες σκέψεις και προβληματισμοί ως προς την ορθότητα της υιοθετούμενης λύσης.

6 Απριλίου 2022
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

Άρειος Πάγος 686/2021 (Ποιν.)

Παρατηρήσεις Ν. Γανιάρη

Ορθώς και αιτιολογημένως καταδικάσθηκε για μετάδοση κατ’ εξακολούθησιν σε τρίτα μη δικαιούμενα πρόσωπα αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό βλάβης τρίτου, ο κατηγορούμενος, ο οποίος κατά την διάρκεια ερωτικής σχέσης με την παθούσα προέβη σε βιντεοσκόπηση ερωτικών συνευρέσεών τους, με την συναίνεσή της, εν συνεχεία δε χωρίς δικαίωμα επενέβη και έλαβε γνώση του εν λόγω αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την αποθήκευσή του τόσο στο κινητό του τηλέφωνο όσο και στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή και το επεξεργάσθηκε “μοντάροντάς” το, ώστε να αποκοπούν οι σκηνές με το πρόσωπό του και να εμφανίζεται μόνο το πρόσωπο και το γυμνό σώμα της παθούσας και μέρη μόνο του δικού του σώματος, τέλος δε ανήρτησε σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο τα επίμαχα αρχεία, ήτοι μικρής διάρκειας ταινίες ερωτικού περιεχομένου, με δυνατότητα πρόσβασης και παρακολούθησης από απροσδιόριστο αριθμό χρηστών του διαδικτύου, προσθέτοντας τίτλους με προσβλητικές για την παθούσα εκφράσεις γραμμένες με λατινικούς χαρακτήρες, προκειμένου να την βλάψει ηθικά, διασύροντάς την και προσβάλλοντας βάναυσα το δικαίωμα της προσωπικότητάς της, για λόγους εκδίκησης, επειδή, μετά την διακοπή της ερωτικής τους σχέσης, εκείνη συνδέθηκε ερωτικά με άλλο πρόσωπο.

22 Δεκεμβρίου 2021
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

Άρειος Πάγος 45/2021 (Συμβ. – Ποιν.)

Παρατηρήσεις Αθανασίας Διονυσοπούλου

Παραπέμπεται στην Τακτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ο λόγος αναιρέσεως περί υπερβάσεως εξουσίας που περιέχεται στην αίτηση αναιρέσεως του εισαγγελέως, αφού με διαφορά μίας ψήφου κρίθηκε ότι έπρεπε να απορριφθεί, διότι ορθώς με το προσβαλλόμενο βούλευμα έγιναν δεκτές οι αιτήσεις για την άρση της Διατάξεως της Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για την δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των αιτούντων, επειδή κατά την διεξαγωγή τακτικής ανάκρισης μετά την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος των τελευταίων για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αρμόδιος να διατάξει το εν λόγω μέτρο ήταν ο ανακριτής και το δικαστικό συμβούλιο και όχι ο Πρόεδρος της ως άνω Αρχής. Κατά την γνώμη της μειοψηφίας η αρμοδιότητα της εν λόγω Αρχής και της Προέδρου της μπορεί να ασκείται παράλληλα µε την ποινική διαδικασία, ο δε λόγος αναιρέσεως έπρεπε να γίνει δεκτός.

27 Οκτωβρίου 2021
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Θεόδωρος Παπακυριάκου

Το ελληνικό φορολογικό ποινικό δίκαιο υπό το φως των νέων κωδίκων και της νέας νομοθεσίας για την ποινική προστασία των ενωσιακών οικονομικών συμφερόντων και την ρύθμιση του διακλαδικού ne bis in idem (Μέρος 2ο)

Σε συνέχεια του πρώτου μέρους της μελέτης, στο δεύτερο μέρος της παρουσιάζονται και αξιολογούνται οι αλλαγές που επέφεραν στον ΚΦΔ και στον ΕΤΚ οι νόμοι 4745 και 4764/2020, με τους οποίους ο Έλληνας νομοθέτης επιχείρησε καταρχήν να εναρμονίσει το ελληνικό φορολογικό κυρωτικό σύστημα με τις επιταγές που απορρέουν από το ά. 4 παρ. 1 του 7ου ΠΠ ΕΣΔΑ και το ά. 50 ΧΘΔ της ΕΕ, όπως αυτά ερμηνεύονται από το ΕΔΔΑ και το ΔΕΕ αντίστοιχα, δημιουργώντας, ωστόσο, τελικά, δυσχερή ερμηνευτικά προβλήματα, ιδίως σε επίπεδο διαχρονικού δικαίου, σε ό,τι αφορά το καθεστώς παραγραφής και τις προϋποθέσεις δίωξης των αδικημάτων του ΚΦΔ.