16 Ιουνίου 2021
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

ΑΠ 505/2020

Ορθώς και αιτιολογημένως καταδικάσθηκε για χωρίς δικαίωμα διατήρηση (αποθήκευση) ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων κατ’ εξακολούθησιν και μετάδοση-ανακοίνωση των τελευταίων ο αναιρεσείων, ο οποίος προέβη στην καταγραφή και μαγνητοσκόπηση, διά της χρήσεως ψηφιακής κάμερας συσκευής κινητού τηλεφώνου, οπτικοακουστικού υλικού με τις ερωτικές συνευρέσεις του με την εγκαλούσα, χωρίς την συγκατάθεσή της, διατήρησε τα εν λόγω αρχεία και στην συνέχεια μετέδωσε-ανακοίνωσε δύο εξ αυτών, αναρτώντας τα διαδικτυακά σε ιστοσελίδα, με αποτέλεσμα την δυνατότητα παρακολούθησής τους από απροσδιόριστο αριθμό χρηστών του διαδικτύου, η δε εν γένει επεξεργασία των δεδομένων δεν εμπίπτει σε οιαδήποτε από τις εξαιρέσεις που αναγράφονται στον νόμο, ούτως ώστε να μην απαιτείται η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.