13 Σεπτεμβρίου 2022
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Τρικάλων 141/2022

Γίνεται δεκτή η προσφυγή του καταδικασθέντος κατά της διάταξης του Εισαγγελέως Πρωτοδικών με την οποία ανακλήθηκε προηγούμενη διάταξή του που διέτασσε την υφ’ όρον απόλυση αυτού κατ’ άρ. 43 παρ. 3 και 5 Ν. 4489/2017 και εξαφανίζεται η διάταξη περί ανακλήσεως, καθόσον η εκ μέρους του αιτούντος παραβίαση του σχετικού όρου, με την μη εμφάνισή του ενώπιον του Διοικητή του Τ.Α. Τρικάλων για τέσσερεις συνεχόμενους μήνες, οφειλόταν αφενός μεν στην προχωρημένη ηλικία του και στην επιδεινούμενη σωματική και ψυχική υγεία του, αφετέρου δε στην ισχυρή σύσταση των ιατρών του να αποφύγει μέρη συγχρωτισμού έως ότου ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός του κατά της νόσου Covid-19, ο οποίος ολοκληρώθηκε με την λήψη του τρίτου εμβολίου στις 23.12.2021 (και αντίθ. εισ. πρότ.).

9 Σεπτεμβρίου 2022
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Αριστομένης Τζαννετής

Στον ιστό της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Η (υπερ)ενίσχυση των εξουσιών της Αρχής μετά την ΟλΑΠ 1/2022 και το άρθρο 171 Ν. 4855/2021

Στη μελέτη επισημαίνεται ότι οι εξουσίες της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δέχθηκαν πρόσφατα δύο ισχυρές ενισχυτικές δόσεις. Αφενός με την απόφαση ΟλΑΠ 1/2022 έγινε δεκτό ότι ο Πρόεδρος της Αρχής έχει συντρέχουσα με τον ανακριτή αρμοδιότητα να δεσμεύει ύποπτης προέλευσης περιουσιακά στοιχεία κατά το στάδιο της κύριας ανάκρισης. Αφετέρου με το άρθρο 171 Ν. 4588/2021 προβλέφθηκε ότι η Αρχή διαβιβάζει στον Εισαγγελέα μόνο αντίγραφο της Διάταξης του Προέδρου της για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, και όχι τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, όπως ίσχυε μέχρι τότε.

30 Αυγούστου 2022
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

Τριμελές Εφετείο Αθηνών 2425/2020

Υπό την επίκληση της κατ’ άρ. 29 Συντ. πολιτικής ελευθερίας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί στην ελληνική έννομη τάξη η ύπαρξη μιας εγκληματικής ομάδας υπό τον μανδύα του πολιτικού κόμματος (χωρίς κάποια δυνατότητα εφαρμογής του ποινικού νόμου) με την αιτιολογία ότι δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα η απαγόρευση αυτού. Η ποινικοποίηση της συσσωμάτωσης δεν παρεμποδίζεται όταν τα πολιτικά κόμματα παρεκκλίνουν της συνταγματικής τους αποστολής, ακόμη και αν οι αξιόποινες πράξεις τελούνται κατά την άσκηση πολιτικής δραστηριότητας. Καίτοι η εγκληματική συμπεριφορά των μελών ενός κόμματος δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για την διάλυσή του από πλευράς συνταγματικού δικαίου, δεν αποκλείεται ο ποινικός έλεγχος ως εγκληματικής οργάνωσης της συμπεριφοράς που επέδειξαν τα μέλη στο πλαίσιο του κόμματος.