30 Αυγούστου 2022
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

Τριμελές Εφετείο Αθηνών 2425/2020

Υπό την επίκληση της κατ’ άρ. 29 Συντ. πολιτικής ελευθερίας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί στην ελληνική έννομη τάξη η ύπαρξη μιας εγκληματικής ομάδας υπό τον μανδύα του πολιτικού κόμματος (χωρίς κάποια δυνατότητα εφαρμογής του ποινικού νόμου) με την αιτιολογία ότι δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα η απαγόρευση αυτού. Η ποινικοποίηση της συσσωμάτωσης δεν παρεμποδίζεται όταν τα πολιτικά κόμματα παρεκκλίνουν της συνταγματικής τους αποστολής, ακόμη και αν οι αξιόποινες πράξεις τελούνται κατά την άσκηση πολιτικής δραστηριότητας. Καίτοι η εγκληματική συμπεριφορά των μελών ενός κόμματος δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για την διάλυσή του από πλευράς συνταγματικού δικαίου, δεν αποκλείεται ο ποινικός έλεγχος ως εγκληματικής οργάνωσης της συμπεριφοράς που επέδειξαν τα μέλη στο πλαίσιο του κόμματος.

24 Ιουνίου 2022
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

Τριμελές Εφετείο Αθηνών 1266/2021

Σημείωση Η. Αναγνωστόπουλου

Παύει οριστικώς λόγω παραγραφής η ποινική δίωξη των κατηγορουμένων για από κοινού και κατ’ εξακολούθησιν τέλεση απάτης με συνολικό όφελος και ζημία άνω των 120.000 ευρώ εις βάρος του Δημοσίου και νόθευση εγγράφου από υπάλληλο με συνολικό όφελος ή ζημία άνω των 120.000 ευρώ εις βάρος του Δημοσίου, για ηθική αυτουργία στις ανωτέρω πράξεις κατά συρροή και κατ’ εξακολούθησιν, καθώς και για έκδοση ψευδούς βεβαιώσεως ο υπαίτιος της οποίας είχε σκοπό να προσπορίσει σε άλλον αθέμιτο όφελος άνω των 120.000 ευρώ, υπό την επιβαρυντική περίσταση της νομοθεσίας περί καταχραστών του Δημοσίου (με προκληθείσα κατ’ αυτού ζημία άνω των 150.000 ευρώ, χαρακτηριζόμενη ως ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας), αφού από την τέλεση των εν λόγω πράξεων έως και την επίδοση των κλήσεων στους κατηγορουμένους έχει παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος των δεκαπέντε ετών, χωρίς να έχει λάβει χώρα πενταετής αναστολή της παραγραφής.