12 Απριλίου 2023
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

Συμβoύλιο Εφετών Αθηνών 207/2020

Για τον χαρακτηρισμό της εκβίασης ως κακουργηματικής απαιτείται τοπική και χρονική αμεσότητα του κακού με το σώμα ή την ζωή του απειλουμένου, χωρίς να αρκεί η εκτόξευση απειλής κακού που θα επέλθει στο μέλλον. Προϋποθέσεις διάταξης προσωρινής κρατήσεως κατά την προδικασία. Για την συνέχιση της προσωρινής κρατήσεως για το ίδιο κακούργημα πέραν του ενός έτους απαιτείται μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το άρ. 292 παρ. 2 ΚΠΔ, οι περιστάσεις τέλεσης του εν λόγω αδικήματος να είναι τέτοιες, που να δικαιολογούν την κατ’ εξαίρεση παράταση της προσωρινής κράτησης, ώστε να αποτραπεί η διάπραξη και άλλων εγκλημάτων από τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο, βάσει της βαρύτητας της πράξεως, του είδους, της φύσεως και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτής ή του τρόπου τελέσεώς της, καθώς και της επικινδυνότητας του προσωρινώς κρατουμένου και της πιθανότητας τελέσεως από αυτόν παρόμοιων πράξεων, αν αφεθεί ελεύθερος. Διατάσσεται η απόλυση και η επιβολή περιοριστικών όρων των κατηγορουμένων για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση με μέλη εγκλείστους σε καταστήματα κράτησης, με δομημένη δράση και υποδομή για την τέλεση, μεταξύ άλλων, κακουργηματικών εκβιάσεων εις βάρος δικηγόρων.

3 Απριλίου 2023
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

Τριμελές Αναθεωρητικό Δικαστήριο 70/2021

Συνιστά βελτίωση της κατηγορίας η μετατροπή αυτής από επικίνδυνη σε απλή σωματική βλάβη, καθώς, όπως αποδείχθηκε, η πράξη στην οποία προέβη ο κατηγορούμενος, ήτοι η απτική επαφή και συγκεκριμένα η επακούμβηση της χειρός του στον ογδοντάχρονο παθόντα, χωρίς να συνίσταται η επαφή αυτή σε “γροθιά” και χωρίς να είναι ισχυρής εντάσεως, δεν δύναται να συνδεθεί με τα ευρήματα της αξονικής τομογραφίας που διενεργήθηκε μετά το συμβάν, διότι η φύση του εν λόγω χτυπήματος, το οποίο κινείται εντός των ορίων της απωθητικής δράσης, δεν εγκαθιδρύει άνευ ετέρου ισχυρό κίνδυνο απώλειας ισορροπίας, ακόμα και όταν στρέφεται εις βάρος ηλικιωμένου με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό, ήτοι εις βάρος ατόμου με ασθενείς δυνάμεις. Παύει οριστικώς η ποινική δίωξη λόγω υφ’ όρον παραγραφής, εφαρμοζομένου του άρ. 8 του Ν. 4411/2016, κατόπιν μεταβολής της κατηγορίας από το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε απλή.

20 Μαρτίου 2023
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χανίων 107-113/2022

Από τις “γενετήσιες πράξεις”, ήτοι από την συνουσία ή άλλες πράξεις με την ίδια βαρύτητα από πλευράς προσβολής του εννόμου αγαθού της γενετήσιας ελευθερίας, διακρίνονται οι “χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα”, ήτοι οι πράξεις ήσσονος βαρύτητας, οι οποίες προσβάλλουν μεν την γενετήσια αξιοπρέπεια, χωρίς να όμως εξικνούνται σε γενετήσια πράξη. Παύει οριστικώς η ποινική δίωξη λόγω παραγραφής, κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας της κακουργηματικής πράξης του άρ. 342 παρ. 1 ΠΚ σε πλημμεληματική του άρ. 342 παρ. 2 ΠΚ, διότι κατά την γνώμη της πλειοψηφίας, η πράξη της θωπείας, το κοίταγμα με ηδονιστικό τρόπο προς συγκεκριμένα μέλη του σώματος της ανήλικης και τα λεκτικά προς αυτήν πειράγματα συνιστούν όχι γεννετήσιες πράξεις αλλά ήσσονος βαρύτητας γεννετήσιες προσβολές που τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος, και ως εκ τούτου τα αδικήματα αυτά, τελεσθέντα κατ’ εξακολούθησιν, έχουν παραγραφεί (άρ. 111 παρ. 2 ΠΚ). Κατά την γνώμη της μειοψηφίας οι θωπείες φέρουν τον χαρακτήρα “γενετήσιων πράξεων”, ενόψει του βαθμού της έντασής τους και της διάρκειάς τους.

28 Φεβρουαρίου 2023
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών 178/2020

Το σήμα, ως σημείο συνιστάμενο σε διακριτικό γνώρισμα, αποτελεί έγγραφο με την έννοια του νόμου και ως εκ τούτου η τυχόν εκτύπωση ή αλλοίωσή του χωρίς την άδεια του δικαιούχου και η επικόλλησή του σε όμοια προϊόντα, τα οποία προσφέρονται στο κοινό ως προερχόμενα από την επιχείρηση που τα παράγει, θεμελιώνει το έγκλημα της πλαστογραφίας, ενώ η έκθεση των εν γνώσει απομιμητικών προϊόντων σε προθήκες καταστήματος προς πώληση συνιστά το έγκλημα της χρήσεως πλαστού. Παραπέμπονται οι κατηγορούμενοι παραγωγοί και πωλητές απομιμητικών προϊόντων ποδοσφαιρικών ομάδων για τα αδικήματα της πλαστογραφίας μετά χρήσεως κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, της κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας σε εμπορική κλίμακα, της παράβασης των διατάξεων περί εμπορικών σημάτων και των διατάξεων περί αθεμίτου ανταγωνισμού, αξιολογουμένων ως μη πειστικών των ισχυρισμών περί γεωγραφικής διαφοράς της δραστηριότητας των επιχειρήσεων και περί νομικής πλάνης.