22 Ιουλίου 2019
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

ΣυμβΠλημΚαβ 64/2019

Παραπέμπεται για απάτη τελεσθείσα κατ’ εξακολούθησιν και κατ’ επάγγελμα με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 ευρώ η κατηγορουμένη, η οποία με την προσκόμιση πλαστού πτυχίου γυμνασίου παραπλάνησε τα αρμόδια όργανα του Ν.Π.Δ.Δ. και πέτυχε την πρόσληψή της στο Δημόσιο, στην συνέχεια κατά την εκάστοτε καταβολή του μηνιαίου μισθού της αποσιωπούσε αθέμιτα ότι δεν διαθέτει απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου, εκμεταλλευόμενη έτσι την υφιστάμενη αρχική πλάνη του παθόντος Ν.Π.Δ.Δ., παρά το γεγονός ότι είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς ενέργεια, προκάλεσε δε με αυτόν τον τρόπο νέα πλάνη στο Ν.Π.Δ.Δ. συνιστάμενη στο ότι εξακολουθούσε να είναι δικαιούχος των επιζήμιων περιουσιακών διαθέσεων στις οποίες προέβαινε το τελευταίο.

8 Ιουλίου 2019
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

ΣυμβΠλημΑθ 4330/2018

Παραπέμπεται για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας ο κατηγορούμενος, ο οποίος, αφού συμφώνησε, ως νόμιμος εκπρόσωπος ανώνυμης εταιρείας, με την εγκαλούσα εταιρεία την μίσθωση και εν συνεχεία την αγορά δεκατεσσάρων οχημάτων έναντι συνολικού τιμήματος 106.300 ευρώ, δεν κατέβαλε το ως άνω ποσό στις συμφωνηθείσες ημερομηνίες, όταν δε η εγκαλούσα ζήτησε την επιστροφή εντός χρονικού διαστήματος δύο ημερών των δώδεκα εκ των δεκατεσσάρων οχημάτων, ο κατηγορούμενος δεν απέδωσε τα αυτοκίνητα αλλά τα παρακράτησε χωρίς δικαίωμα, ενσωματώνοντάς τα κατά την υλική τους υπόσταση στην περιουσία του με ταυτόχρονο οριστικό αποκλεισμό του κυρίου (της εγκαλούσας εταιρείας), εξωτερικεύοντας έτσι εμπράκτως την πρόθεσή του να τα ιδιοποιηθεί.

Το κατάστημά μας θα είναι κλειστό από 14/8 έως 1/9 και όλες οι παραγγελίες που θα εισαχθούν αυτές τις ημέρες θα εκτελεστούν τη Δευτέρα 2/9