Δημόσιο Δίκαιο

Όλα τα βιβλία

Δημόσιο Δίκαιο

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Έτος Έκδοσης: 2020
ISBN: 978-960-420-479-3
39€

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - 12η ενημέρωση

Έτος Έκδοσης: 2020
ISBN: 978-960-420-813-5
22€

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 1

Έτος Έκδοσης: 2020
ISBN: 978-960-420-815-9
8€

Δηλώστε έξυπνα 2020

Μελάς Χρήστος Έτος Έκδοσης: 2020
ISBN: 978-960-618-033-0
7€

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (α-β)

Σταματόπουλος Δημήτριος, Καραβοκύρης Αντώνης Έτος Έκδοσης: 2020
ISBN: 978-618-83795-7-2
80€

Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δημολιού Χριστίνα Έτος Έκδοσης: 2019
ISBN: 978-960-02-3527-2
33.92€

Εκκλησιαστικό Δίκαιο

Έτος Έκδοσης: 2019
ISBN: 978-960-02-3523-4
31.8€

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Δερβιτσιώτης Άλκης Έτος Έκδοσης: 2019
ISBN: 978-960-420-777-0
30€

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΑΕ &ΕΠΕ

Αληφαντής Γεώργιος Έτος Έκδοσης: 2019
ISBN: 978-618-5198-27-5
60€

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Δερβιτσιώτης Άλκης Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-420-707-7
15€

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Αληφαντής Γεώργιος Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-618-5198-20-6
50€

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ

Troper Michel Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-02-3381-0
10.6€

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παπαδέας Παναγιώτης Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-93-8481-0
42€

ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μιχαλόπουλος Νικόλαος Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-02-3389-6
21€

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μπάλιας Γιώργος Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-02-3383-4
16€

Ανάλυση - ερμηνεία κυρώσεων / Κώδικας φορολογικής διαδικασίας

Σταματόπουλος Δημήτριος Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-618-83795-0-3
50€

ΕΠΙΤΟΜΗ ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-420-741-1
35€ - 20€

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Παντελής Αντ. Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-14-3333-2
45.7€

Οι μεταβιβάσεις κινητής & ακίνητης περιουσίας με χαριστική αιτία

Σεϊμένης Ορέστης Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-618-839060-0-5
64€

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ

Κωτσοβίνος Β. Έτος Έκδοσης: 2017
ISBN: 978-960-93-8849-8
60€