Δημόσιο Δίκαιο

Όλα τα βιβλία

Δημόσιο Δίκαιο

Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δημολιού Χριστίνα Έτος Έκδοσης: 2019
ISBN: 978-960-02-3527-2
33.92€

Εκκλησιαστικό Δίκαιο

Έτος Έκδοσης: 2019
ISBN: 978-960-02-3523-4
31.8€

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΑΕ &ΕΠΕ

Αληφαντής Γεώργιος Έτος Έκδοσης: 2019
ISBN: 978-618-5198-27-5
60€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΞΥΠΝΑ

Μελάς Χρήστος Έτος Έκδοσης: 2019
ISBN: 978-960-618-025-5
7€

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Δερβιτσιώτης Άλκης Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-420-707-7
15€

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Αληφαντής Γεώργιος Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-618-5198-20-6
50€

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-420-479-3
39€

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ

Troper Michel Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-02-3381-0
10.6€

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Παπαδέας Παναγιώτης Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-90044-6-6
44€

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παπαδέας Παναγιώτης Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-93-8481-0
42€

ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μιχαλόπουλος Νικόλαος Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-02-3389-6
21€

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μπάλιας Γιώργος Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-02-3383-4
16€

Ανάλυση - ερμηνεία κυρώσεων / Κώδικας φορολογικής διαδικασίας

Σταματόπουλος Δημήτριος Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-618-83795-0-3
50€

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / 11η ενημέρωση

Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-420-735-0
24€

ΕΠΙΤΟΜΗ ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-420-741-1
35€

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Παντελής Αντ. Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-14-3333-2
45.7€

Οι μεταβιβάσεις κινητής & ακίνητης περιουσίας με χαριστική αιτία

Σεϊμένης Ορέστης Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-618-839060-0-5
64€

Λογιστική εμμέσων φόρων σε εθνικό & ευρωπαϊκο επίπεδο

Παπαδέας Παναγιώτης Έτος Έκδοσης: 2017
ISBN: 978-960-90044-8-0
42€

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ

Κωτσοβίνος Β. Έτος Έκδοσης: 2017
ISBN: 978-960-93-8849-8
60€

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΤΟΜΟΙ α-β

Σταματόπουλος Δημήτριος, Καραβοκύρης Αντώνης Έτος Έκδοσης: 2017
ISBN: 9789606787-06-5
70€