ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2019
ΣΕΛΙΔΕΣ374
ΙSBN978-960-420-777-0
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Η μελέτη αυτή διερευνά την έννοια της Κυβέρνησης, τόσο υπό την λειτουργική όσο και υπό την οργανική της έννοια. Περιέχει εκτενείς αναφορές στην ελληνική Συνταγματική Ιστορία και στην Ιστορία των Πολιτικών Ιδεών. Παρουσιάζονται, επίσης, η έννοια, η εξέλιξη και οι αρμοδιότητες της Κυβέρνησης στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία και στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Σημαντικό τμήμα της μελέτης αφιερώνεται στην ερμηνευτική προσέγγιση των διατάξεων του ισχύοντος Συντάγματος για την Κυβέρνηση υπό οργανική έννοια. Με βάση το περιεχόμενο και τη δομή του του, το παρόν έργο αναδεικνύεται σε πολύτιμο εργαλείο για την κατανόηση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της εκτελεστικής εξουσίας στο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο