Κώδικες Τσέπης

Όλα τα βιβλία

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-420-714-5
10€ - 8€

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-420-715-2
12€ - 10€

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-420-717-6
11€ - 9€

ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ [ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ]

Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN:
33€ - 24€

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-420-677-3
12€

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ & ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Έτος Έκδοσης: 2017
ISBN: 978-960-420-667-4
8€

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

Έτος Έκδοσης: 2017
ISBN: 978-960-420-696-4
9€

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Έτος Έκδοσης: 2016
ISBN: 978-960-420-600-1
9€

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Έτος Έκδοσης: 2016
ISBN: 978-960-420-607-0
6€

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Έτος Έκδοσης: 2014
ISBN: 978-960-420-558-5
11€ - 9.9€

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

Έτος Έκδοσης: 2014
ISBN: 978-960-420-552-3
10€ - 9€

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Έτος Έκδοσης: 2014
ISBN: 978-960-420-554-7
8€ - 7.2€

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Έτος Έκδοσης: 2008
ISBN: 978-960-420-357-4
8€ - 7.2€

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

Κώδικες τσέπης Έτος Έκδοσης: 2008
ISBN: 978-960-420-382-6
9€ - 8.1€