Σάμιος Θωμάς

Βιβλία

Ο Θωμάς Σάμιος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Από το 2014 είναι Λέκτορας στον Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού “Ποινικά Χρονικά” και τακτικός συνεργάτης του περιοδικού “Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας”. Από τον Σεπτέμβριο του 2005 είναι διευθυντής των γραφείων σύνταξης του εκδοτικού οίκου “Π.Ν. Σάκκουλας”, με τον οποίο συνεργάζεται από τον Μάρτιο του 1998. Από τις εκδόσεις “Π.Ν. Σάκκουλας” κυκλοφορεί η διδακτορική διατριβή του με τίτλο “Κάρτες Αυτόματης Συναλλαγής και Ποινικό Δίκαιο – Η de lege lata ποινική αξιολόγηση της αθέμιτης κτήσης και χρήσης καρτών αυτόματης συναλλαγής για ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ” (2010). Έχει συγγράψει μελέτες, άρθρα, νομικά ζητήματα, βιβλιοκρισίες, επισκοπήσεις νομολογίας, παρατηρήσεις, σχόλια και ενημερωτικά σημειώματα στην νομολογία σχετικά με το Ποινικό Δίκαιο και την Ποινική Δικονομία, ενώ επιμελείται σειρά νομοθετικών κωδικοποιήσεων σε διάφορους κλάδους του δικαίου. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε συλλογικά έργα. Από το 2011 έχει, από κοινού με τον καθηγητή Στέφανο Παύλου, την εκδοτική επιμέλεια του συλλογικού έργου “Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι” (5η ενημέρωση – Νοέμβριος 2016). Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και του Φιλολογικού Συλλόγου “Παρνασσός”, και επίτιμο μέλος της European Law Students’ Association – Komotini.