ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2021
ΣΕΛΙΔΕΣ250
ΙSBN978-618-203-038-7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΔιδακτικό βοήθημα

Στην έκδοση περιλαμβάνονται Πρακτικά Θέματα που αφορούν το δίκαιο των ποινών και των μέτρων ασφαλείας: την απειλή τους στον νόμο, την επιβολή και την εκτέλεσή τους. Μέσα από τριάντα δύο ασκήσεις αναλύονται τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με την ύλη των άρθρων 50-133 του νέου Ποινικού Κώδικα: τις κύριες και τις παρεπόμενες ποινές, θεσμούς εξάλειψης του αξιοποίνου (την παραγραφή εγκλημάτων, την οριστική έλλειψη της έγκλησης στα κατ’ έγκλησιν διωκόμενα εγκλήματα, την έμπρακτη μετάνοια), την δικαστική άφεση της ποινής, την επαύξηση και την μείωση της απειλούμενης ποινής, την επιμέτρηση και την αναστολή της, την συρροή εγκλημάτων, καθώς και θεσμούς ελαστικότητας κατά την έκτιση των στερητικών της ελευθερίας ποινών (κατ’ οίκον έκτιση της ποινής, υφ’ όρον απόλυση). Το έργο είναι κυρίως προσανατολισμένο στην καταγραφή των βασικών απόψεων γύρω από τα ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο πραγμάτευσης. Σκοπός είναι να καλυφθεί πρωτίστως η ανάγκη των φοιτητών, αλλά και όλων όσων ασχολούνται με το δίκαιο των ποινικών κυρώσεων, για εφαρμοσμένη απεικόνιση της σχετικής διδασκαλίας.

Σε Παράρτημα παρατίθενται τα άρθρα 50-133, 460-461 και 463-468 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και επιλεγμένες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας αναφορικά με την αναστολή της ισχύος διατάξεων του Ποινικού Κώδικα για την παροχή κοινωφελούς εργασίας (Ν. 4623/2019), την εκτέλεση των μέτρων θεραπείας των ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής (Ν. 4509/2017), την ακούσια νοσηλεία (Ν. 2071/1992), την εκτέλεση αναμορφωτικών και θεραπευτικών μέτρων (Ν. 4322/2015) και την ειδική μεταχείριση των ανηλίκων (Ν. 4689/2019), την ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια (Ν. 4205/2013 και Π.Δ. 62/2014), καθώς και την λεγόμενη «υφ’ όρον παραγραφή» (Ν. 4411/2016 και 4689/2020). Η έκδοση ολοκληρώνεται με αναλυτικό λημματικό ευρετήριο.