Παύλου Στέφανος

Βιβλία

Γεννήθηκε το 1962 στην Καρδίτσα. Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή της Θεσσαλονίκης, όπου και υποστήριξε την διδακτορική διατριβή του, ενώ είχε και ερευνητική δραστηριότητα στην Γερμανία.
Από το 1990 υπηρετεί στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, αρχικά ως Λέκτορας, και ήδη (από το 2006) ως Τακτικός Καθηγητής του Ποινικού Δικαίου. Σήμερα είναι ο Διευθυντής του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών επιστημών της Νομικής Σχολής ΔΠΘ. Έχει διατελέσει αναπληρωτής Πρόεδρος της Σχολής και μέλος της Συγκλήτου, ενώ στο παρελθόν κατείχε και άλλες διοικητικές θέσεις στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Δίδαξε όλα τα μαθήματα του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου, και κατά τα τελευταία έτη έχει την ευθύνη των σχετικών αντικειμένων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής.
Έχει ιδιαίτερα εκτεταμένο συγγραφικό έργο, με 10 αυτοτελείς μονογραφίες, 85 μελέτες σε έγκριτα νομικά περιοδικά και τιμητικούς τόμους και 71 παρατηρήσεις στην νομολογία. Έχει επιμεληθεί 3 εκδόσεις συνεδρίων, 6 συλλογές νομοθεσίας, ενώ έχει λάβει μέρος ως εισηγητής σε 78 συνέδρια.
Είναι από πολλά έτη μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής των Ποινικών Χρονικών. Έχει διατελέσει μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, ενώ σήμερα είναι τακτικό μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη σύνταξη του νέου Ποινικού Κώδικα. Για δύο θητείες υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων.
Είναι τακτικό μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας.
Παραμένει ενεργός δικηγόρος στην Θεσσαλονίκη, ασχολούμενος κυρίως με ποινικές υποθέσεις.