ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Τ. Α΄: Τα εγκλήματα κατά των περιουσιακών αγαθών άρθρα 372 επ., 385 επ.ΠΚ), της ζωής (άρθρα 299 επ.ΠΚ) και της σωματικής ακεραιότητας (άρθρα 308 επ.ΠΚ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2021
ΣΕΛΙΔΕΣ934
ΙSBN978-618-203-028-8
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο

Η θέσπιση και η ομαλή πλέον εφαρμογή στην πράξη του νέου Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4637/2019) επιβάλλει την επικαιροποίηση της νομικής γραμματείας και την προσαρμογή των δόκιμων ερμηνευτικών και διδακτικών συγγραμμάτων στα νέα θεσμικά και νομολογιακά δεδομένα. Καίριας σημασίας τομές επήλθαν και στο σώμα του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα, γι’ αυτό και οι συγγραφείς επαναπροσδιορίζουν και ερμηνεύουν δομικά κεφάλαια αυτού. Στο παρόν έργο οι καθηγητές του Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Θράκης Στέφανος Παύλου (ο οποίος υπήρξε μέλος όλων των επιτροπών αναθεώρησης του Ποινικού Κώδικα και της επεξεργασίας του νέου ΠΚ), και Γιάννης Μπέκας, με την συνδρομή και της επίκ. καθηγήτριας Άννας Αποστολίδου, επαναδιαπραγματεύονται την ερμηνεία των κεφαλαίων των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας, της περιουσίας, της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας, που είχαν ήδη εκπονήσει σε προγενέστερες εκδόσεις. Αξιοποιώντας την δομή και περιγραφή των κρίσιμων εγκλημάτων στον νέο Ποινικό Κώδικα, σε συνδυασμό με τις νεωτερικές προβλέψεις του Γενικού Μέρους του νέου ΠΚ, και καταγράφοντας εξαντλητικά το σύνολο της διαχρονικής νομολογίας και της πλούσιας θεωρίας, καταστρώνουν σε 934 σελίδες μια πλήρη ερμηνεία των σχετικών εγκλημάτων, απολύτως εξαντλητική επί όλων των θεμάτων που αναφύονται, λαμβάνοντας υπόψιν κατά την επίλυσή τους όλη την νομολογία που παρήχθη και υπό την ισχύ του προηγούμενου ΠΚ (1950). Πρωτογενώς δε τίθενται και επιλύονται και τα δυσχερέστατα προβλήματα ανάδειξης και εφαρμογής του επιεικεστέρου νόμου υπό του πρίσμα του νεοπαγούς άρθρου 2 του νέου ΠΚ. Το εκτενές και πλήρες αυτό έργο απευθύνεται πρωτίστως στον νομικό της πράξης, δικαστή και δικηγόρο, και στους φοιτητές των νομικών σχολών, αποτελώντας ένα πλήρες ερμηνευτικό σύγγραμμα του βασικού κορμού του Ειδικού Μέρους του νέου ΠΚ.