Ξενόγλωσσα Νομικά

Όλα τα βιβλία

Ξενόγλωσσα Νομικά

OFFSHORE BUSINESS CENTRES 8TH ED.

Grundy Milton Έτος Έκδοσης: 2009
ISBN: 978-1-84703-328-4
257€ - 128.5€

BOWETT΄S LAW OF INTERNATIONAL INSTITUTIONS

Sands Philippe Έτος Έκδοσης: 2009
ISBN: 978-042196490-7
46€ - 23€

GUIDE TO EUROPEAN COMPANY LAWS

Maitland-Walker Julian Έτος Έκδοσης: 2008
ISBN: 978-0-421-93270-8
280€ - 140€

MAPS OF WORLD FINANCIAL LAW

Wood Philip Έτος Έκδοσης: 2008
ISBN: 978-1-847-03342-0
115€ - 57.5€

EMPLOYMENT LAW

Lee Karen Έτος Έκδοσης: 2008
ISBN: 978-1-847160-82-4
13€ - 6.5€

EUROPEAN LAND LAW

Sparkes Peter Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-1-84113-758-2
83€ - 41.5€

PROJECT FINANCE, SECURITISATIONS, SUBORDINATED DEBT

Wood Philip Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-1-847-03211-9
240€ - 120€

SETT-OFF AND NETTING, DERIVATIVES, CLEARING SYSTEMS

Wood Philip Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-1-847-03213-3
280€ - 140€

STRAFPROZESSORDNUNG

Roxin C. Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-3-423-05011-1
9.5€ - 4.75€

INTERNATIONAL FAMILY LAW FOR THE EUROPEAN UNION

Meeusen Johan Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 90-5095-605-X
105€ - 52.5€

EC EMPLOYMENT LAW

Barnard Catherine Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 978-0-19-928003-2
62€ - 31€

HEALTH LAW AND THE EUROPEAN UNION

Hervey Tamara Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 0-521-60524-5
64€ - 32€

INTELLECTUAL PROPERTY LICENCES AND TECHNOLOGY TRANSFER

Curley Duncan Έτος Έκδοσης: 2004
ISBN: 1-84334-089-5
85€ - 42.5€

HOLIDAY LAW

Grant David Έτος Έκδοσης: 2003
ISBN: 0-421-79760-6
40€ - 20€

EC ENVIRONMENTAL LAW

Kramer L. Έτος Έκδοσης: 2003
ISBN: 0-421-84160-5
128€ - 64€

COMMUNITIES AND LAW

Barzilai Gad Έτος Έκδοσης: 2003
ISBN: 0-472-11315-1
68€ - 34€

EUROPEAN COMMUNITY LAW FOR THE NEW ECONOMY

Bergkamp Lucas Έτος Έκδοσης: 2003
ISBN: 90-5095-229-1
149€ - 74.5€

ASSESSMENT AND RECOVERY OF TAX INCENTIVES IN THE EC AND THE WTO: A VIEW ON STATE AIDS, TRADE SUBSIDIES AND DIRECT TAXATION

Luja Raymon Έτος Έκδοσης: 2003
ISBN: 90-5095-278-X
67€ - 33.5€

INTRODUCTION TO EUROPEAN SOCIAL SECURITY LAW

Pennings Frans Έτος Έκδοσης: 2003
ISBN: 90-5095-336-0
105€ - 52.5€

TAX TREATIES: UNITED KINGDOM LAW AND PRACTICE

Schwarz Jonathan Έτος Έκδοσης: 2002
ISBN: 0-421-72490-0
256€ - 128€