ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Τα “Ποινικά Χρονικά” είναι το παλαιότερο σε κυκλοφορία περιοδικό Ποινικού Δικαίου στην χώρα μας. Ιδρύθηκε το 1951, καλούμενο να παρακολουθήσει την πορεία των νέων, τότε, ποινικών κωδίκων (Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) που τέθηκαν σε ισχύ ταυτοχρόνως με την έκδοση του περιοδικού. Επί 65 χρόνια, τα “Ποινικά Χρονικά” είναι σταθερά προσανατολισμένα στην ερμηνευτική ανάπτυξη του ποινικού δόγματος, αλλά παράλληλα και στην συστηματική παρακολούθηση της ποινικής νομολογίας του Αρείου Πάγου και των δικαστηρίων της ουσίας, φέροντας εις πέρας μια διττή αποστολή: Αφενός μεν την κάλυψη θεωρητικών αναγκών και αφετέρου την ικανοποίηση των καθημερινών απαιτήσεων της πρακτικής εφαρμογής του ποινικού δικαίου μας. Έτσι, παράλληλα προς τις δημοσιευόμενες μελέτες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των προβλημάτων του ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου, καθώς και της εγκληματολογίας, παρατίθεται σχολιασμός στις κρίσιμες δημοσιευόμενες αποφάσεις, ενώ παράλληλα παρέχεται τακτική επισκόπηση της ελληνικής επιστημονικής δραστηριότητας, καθώς και ενημέρωση για τα σημαντικότερα νομοθετήματα ποινικού ενδιαφέροντος στην χώρα μας.

Ηλεκτρονική Συνδρομή

Έντυπη Συνδρομή

ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τα “Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου” είναι το πρώτο νομικό περιοδικό αμιγώς ιδιωτικού δικαίου που κυκλοφορεί στην χώρα μας. Στόχος του είναι η κάλυψη των αναγκών του νομικού (δικαστή, δικηγόρου, ερευνητή) που ασχολείται με το ιδιωτικό δίκαιο. Το κύριο μέρος του περιοδικού είναι αφιερωμένο στην νομολογία, η οποία παρατίθεται όχι απλώς κατά την ιεραρχική σειρά του εκδώσαντος κάθε απόφαση δικαστηρίου, αλλά προεχόντως με βάση την θεματική ενότητα στην οποία ανήκει. Του κειμένου της δημοσιευόμενης απόφασης προηγείται περίληψη και υπόμνημα με τις διατάξεις που αποτέλεσαν αντικείμενο ερμηνείας, ενώ οι περισσότερες αποφάσεις συνοδεύονται από «ενημερωτικά σημειώματα» ή από «παρατηρήσεις-σχόλια», ούτως ώστε ο αναγνώστης να εισάγεται στην προβληματική του θέματος που αποτέλεσε αντικείμενο της αποφάσεως και ταυτόχρονα να αποκτά μια εικόνα της σχετικής θεωρίας και νομολογίας. Παράλληλα, σε κάθε τεύχος περιέχονται μελέτες (άρθρα, γνωμοδοτήσεις κ.λπ.) που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την έρευνα και την νομική πράξη, συνδυάζοντας την θεωρητική θεμελίωση με την πρακτική προσέγγιση. Σε κάθε τεύχος παρατίθεται αναλυτικό ευρετήριο των δημοσιευομένων αποφάσεων, καθώς και λημματικό ευρετήριο.

Ηλεκτρονική Συνδρομή

Έντυπη Συνδρομή