Καραμπατζός Αντώνης

Βιβλία

Ο Αντώνης Γ. Καραμπατζός είναι Αναπλ. Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της οποίας αποτελεί μέλος ΔΕΠ από το 2007 μέχρι σήμερα (Τομέας Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου). Οι βασικοί τομείς διδασκαλίας και συγγραφικής του δραστηριότητας είναι το Αστικό και το Εμπορικό δίκαιο (με έμφαση στο Εταιρικό και το Τραπεζικό Δίκαιο). Παράλληλα, ασχολείται ως δικηγόρος, με κύριο δε αντικείμενο τη συμμετοχή σε διαιτησίες (εσωτερικές και διεθνείς).

Αποφοίτησε το 2000 από τη Νομική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2001 έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο (LL.M., με βαθμό «άριστα», summa cum laude) από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Τυβίγγης (με έμφαση στο δίκαιο των συμβάσεων). Από το ίδιο Πανεπιστήμιο αναγορεύτηκε το 2003 διδάκτωρ νομικής (Dr. jur.) στο Αστικό Δίκαιο (ομοφώνως με βαθμό «άριστα», summa cum laude). Στη συνέχεια μετέβη στο University College London (UCL) και συγκεκριμένα στο Ινστιτούτο Προκεχωρημένων Νομικών Σπουδών (Institute of Advanced Legal Studies), όπου το 2004 ολοκλήρωσε τη μεταδιδακτορική του εργασία, με ειδίκευση στο αγγλοσαξονικό δίκαιο των συμβάσεων.

Έχει εκπονήσει 4 μονογραφίες επί διαφόρων θεμάτων του Αστικού Δικαίου και έχει δημοσιεύσει πλήθος μελετών σε ελληνικά γερμανικά και αγγλικά περιοδικά. Παράλληλα με τη διδακτική και συγγραφική του δραστηριότητα, είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής σε πληθώρα νομικών περιοδικών στην Ελλάδα και τη Γερμανία, ενώ έχει διατελέσει και μέλος διαφόρων Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών.