ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2022
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ218
ΙSBN978-618-203-077-6
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ14x21
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΔιδακτικό βοήθημα

Η νέα 5η έκδοση των «Σημειώσεων Συνταγματικού Δικαίου» (Η οργάνωση του κράτους) του Άλκη Ν. Δερβιτσιώτη, περιλαμβάνει την συνταγματική αναθεώρηση του 2019 και τις αντίστοιχες νομοθετικές εξελίξεις. Συγκεκριμένα, οι «Σημειώσεις Συνταγματικού Δικαίου» καλύπτουν τα κεφάλαια που αναφέρονται στην έννοια του δικαίου και τη διαφορά του από την ηθική και την εθιμοτυπία, τα στοιχεία του κράτους, την έννοια και τις διακρίσεις των πολιτευμάτων, την έννοια και τις διακρίσεις του Συντάγματος, τις μεθόδους θέσπισης του Συντάγματος, καθώς και τη σημασία, την ερμηνεία και τις ερμηνευτικές μεθόδους του Συντάγματος. Ακολούθως περιέχονται οι πηγές του δικαίου, όπως και οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος. Υπάρχει επίσης η καταγραφή των αρμοδιοτήτων και η λειτουργία των άμεσων κρατικών οργάνων, δηλαδή του εκλογικού σώματος, της Βουλής, της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επιπλέον, το εγχειρίδιο περιλαμβάνει τη δικαστική λειτουργία κατά το Σύνταγμα, τις σχέσεις εκκλησίας και πολιτείας, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, την οργάνωση της δημόσιας διοίκησης και την υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων.