18 Μαρτίου 2020
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Ιωάννης Αγγελόπουλος

Η μεταβατική διάταξη του άρθρου 465 εδ. α’ του νέου ΠΚ

Σκέψεις με αφορμή την ΤριμΠλημΑθ 2371/2019

Η μεταβατικού δικαίου διάταξη του άρθρου 465 εδ. α’ του νέου ΠΚ προκάλεσε εξαρχής έντονο προβληματισμό σε σχέση με τη συμβατότητά της με την υπερνομοθετικής ισχύος διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Κώδικα αυτού και κατ’ επέκταση με την εφαρμογή ή τον παραμερισμό της. Με το θέμα αυτό, ειδικά σε σχέση με την αναστολή και μετατροπή της ποινής φυλάκισης, ασχολήθηκε ήδη η υπ’ αριθμ. 2371/2019 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, που αποτέλεσε αφορμή για το παρόν άρθρο, με το οποίο επιχειρείται η συνολική θεώρηση του ζητήματος, με γνώμονα τα κριτήρια του άρθρου 99 παρ. 1 του προϊσχύσαντος ΠΚ για την αναστολή της ποινής και με περαιτέρω αναφορές σε άλλα δικαιικά συστήματα με παρεμφερείς θεσμούς.

21 Φεβρουαρίου 2020
Αρθρογραφία Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Απόστολος Γεωργιάδης

Η περαιτέρω διάπλαση του δικαίου από τον δικαστή

Η δικαστική δικαιοπλασία θεωρείται σήμερα αναπόφευκτη, δεδομένης της κοινότοπης πλέον παραδοχής ότι και ο επιμελέστερος νομοθέτης αδυνατεί να προβλέψει όλες τις πιθανές μορφές εξέλιξης της κοινωνικής ζωής και να προνοήσει για τη ρύθμισή τους με τους κατάλληλους νομικούς κανόνες. Από την άλλη μεριά όμως, η περαιτέρω διάπλαση του δικαίου από τον δικαστή εμφανίζεται κατ’ αρχήν ασυμβίβαστη προς σειρά συνταγματικών διατάξεων, από τις οποίες προκύπτει ότι αρμόδιος για τη θέσπιση νέων κανόνων δικαίου ή την τροποποίηση των ισχυόντων είναι πρωτίστως ο νομοθέτης. Τίθεται, επομένως, ο Νομικός ενώπιον του προβλήματος, πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις νομιμοποιείται ο δικαστής να προχωρήσει σε περαιτέρω διάπλαση του δικαίου, χωρίς να διατρέχει τον κίνδυνο να «κατηγορηθεί» ότι νοσφίζεται το έργο του νομοθέτη και οικειοποιείται εξουσία που δεν του ανήκει. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια προσπάθεια, από πλευράς Αστικού Δικαίου, προσέγγισης του σημαντικού αυτού θέματος.