29 Νοεμβρίου 2021
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σερρών 217/2021

Η έξοδος του υφ’ όρον απολυθέντος από την Χώρα απαγορεύεται απολύτως. Κατ' εξαίρεσιν το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών που έχει διατάξει την απόλυση μπορεί να επιτρέπει την έξοδο του καταδικασθέντος από τη χώρα, αν συντρέχει σπουδαίος ατομικός, οικογενειακός ή επαγγελματικός λόγος. Περαιτέρω εξαίρεση θεσπίζεται για την μετεγκατάσταση του υφ’ όρον απολυθέντος σε κράτος του χώρου Σένγκεν. Γίνεται δεκτή η αίτηση του καταδικασθέντος, υπηκόου Βουλγαρίας, και διατάσσεται η υφ’ όρον απόλυσή του, επιβαλλομένης της υποχρεώσεώς του: α) να διαμένει μόνιμα στην Σόφια της Βουλγαρίας και β) να εμφανίζεται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός στο Προξενείο της Ελλάδας στην ως άνω πόλη μέχρι την λήξη του χρόνου δοκιμασίας.

24 Νοεμβρίου 2021
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης 341/2019

Κηρύσσονται ομόφωνα ένοχοι για τα εγκλήματα της θανατηφόρου εκθέσεως κατά συναυτουργίαν και κατά παραυτουργίαν ως προς το περαιτέρω βαρύτερο αποτέλεσμα, καθώς και της απρόκλητης επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συναυτουργίαν με συμμετοχή δύο και περισσοτέρων προσώπων, κατόπιν μεταβολής της κατηγορίας από απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι από κοινού με άλλα πέντε άτομα, έχοντας μερικώς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και φέροντας σιδηρογροθιές και ράβδους, επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά άνευ προκλήσεως στα τέσσερα θύματα, οπαδούς της ομάδας του ΠΑΟΚ που αποχωρούσαν πεζοί από το γήπεδο της Τούμπας μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ ΠΑΟΚ–ΠΑΟ, με σκοπό να τους πλήξουν κάνοντας χρήση των ως άνω αντικειμένων και να αφαιρέσουν τα είδη ρουχισμού με τα διακριτικά του ΠΑΟΚ που φορούσαν τρεις εξ αυτών, με αποτέλεσμα να προκληθεί σωματική κάκωση στον έναν τους, ενώ εξαιτίας της διαφυγής των υπολοίπων και της καταδίωξης που επακολούθησε προκλήθηκε ο θάνατος ενός εξ αυτών συνεπεία της παράσυρσής του από διερχόμενο αυτοκίνητο σε οδόστρωμα που αποτελούσε την μόνη του διαφυγή. Κηρύσσονται αθώοι οι κατηγορούμενοι για το έγκλημα της παράνομης βίας κατά συναυτουργίαν, κατόπιν μεταβολής της κατηγορίας από ληστεία κατά συναυτουργίαν, ελλείψει δε υποβολής εγκλήσεως των παθόντων δεν δύνανται να διωχθούν οι (μετά από ορθό χαρακτηρισμό) πράξεις φθοράς ως προς τα ως άνω αντικείμενα που αφαιρέθηκαν χωρίς σκοπό ιδιοποίησης.

19 Νοεμβρίου 2021
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Κωνσταντίνος Κακαβούλης

Αντιρρήσεις κατά της παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας λόγω απόσβεσης της αστικής αξίωσης

Η αντιμετώπιση ενός αστικοδικονομικού καταλοίπου στο πλαίσιο ενός “αμιγώς” ποινικοδικονομικού θεσμού

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η κριτική προσέγγιση της αιτιολογικής σκέψης του νομοθέτη του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, βάσει της οποίας η προβολή αντιρρήσεων από πλευράς του κατηγορουμένου για την απόσβεση της αστικής αξίωσης του υποστηρίζοντος την κατηγορία ανάγεται σε απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης που επιφέρει η απόσβεση αυτή. Το συμπέρασμα είναι ότι η επίμαχη αιτιολογική σκέψη θα πρέπει να παραμεριστεί, καθόσον προσκρούει ευθέως στο γράμμα του νόμου, και συγκεκριμένα στις διατάξεις των άρ. 171 αριθμ. 3 και 174 παρ. 1 ΚΠΔ, οδηγώντας στη “σχετικοποίηση” μιας απόλυτης ακυρότητας.

15 Νοεμβρίου 2021
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

Άρειος Πάγος 454/2020 (Ποιν.)

Ορθώς και αιτιολογημένως καταδικάσθηκε για εξ αμελείας (ενσυνείδητης) βαριά σωματική βλάβη ο κατηγορούμενος αστυνομικός ο οποίος, υπηρετώντας στην Διεύθυνση Άμεσης Δράσης και επιβαίνοντας σε υπηρεσιακή μοτοσυκλέτα ως οδηγός, με συνοδηγό συνάδελφό του ειδικό φρουρό, αφού προέβαλε το αριστερό του πόδι, λάκτισε με πρόθεση την παθούσα, που στεκόταν παράπλευρα του οδοστρώματος, προκαλώντας της κάταγμα αριστερού έξω κνημιαίου κονδύλου, με συνέπεια η τελευταία να υποβληθεί σε εσωτερική οστεοσύνθεση, να απέχει των εργασιών της επί τετράμηνο, ήδη δε να αντιμετωπίζει δυσκολία στην βάδιση. Αναιρείται εν μέρει η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση ως προς την περί ποινής διάταξή της, αφού πλέον για τον δράστη απειλείται ποινή φυλάκισης έως τρία έτη ή χρηματική ποινή (άρ. 309 νΠΚ), εν αντιθέσει με την ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών που προβλεπόταν από τον πΠΚ (άρ. 310 παρ. 1 πΠΚ).

10 Νοεμβρίου 2021
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

Πράξη Αρχειοθέτησης Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών 116/2021

Τίθεται στο αρχείο η δικογραφία που σχηματίσθηκε κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τα εγκλήματα της διασποράς ψευδών ειδήσεων και της παραβίασης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών (άρ. 191 και 285 ΠΚ, αντιστοίχως), καθόσον δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ότι η πράξη, συνιστάμενη σε ανάρτηση δύο δημοσιεύσεων στo διαδίκτυο (Facebook και Twitter) με περιεχόμενο που θέτει υπό αμφισβήτησιν την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων του δημόσιου συστήματος ελέγχου νόσησης από κορωνοϊό, εμπίπτει στην αντικειμενική υπόσταση των ως άνω εγκλημάτων. Επιπροσθέτως, δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ότι οι ως άνω διαδόσεις υπάγονται στην αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος του άρ. 183 ΠΚ (διέγερση σε ανυπακοή).

8 Νοεμβρίου 2021
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης

Ο νέος Ποινικός Κώδικας – Δύο χρόνια μετά

Στη μελέτη εξετάζεται σειρά ζητημάτων που προσπάθησε να επιλύσει με τις ρυθμίσεις του ο νέος Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), τα οποία όμως συνεχίζουν να απασχολούν την θεωρία και την νομολογία. Τα ζητήματα αυτά έχουν να κάνουν τόσο με βασικές δογματικές επιλογές του νομοθέτη του νέου Ποινικού Κώδικα (όπως η εισαγωγή ειδικής διάταξης για την αδυναμία αποφυγής του αδίκου [άρθρο 33], η κατάργηση της απρόσφορης απόπειρας ή η αναμόρφωση του ορισμού της αρχής εκτελέσεως στην απόπειρα [άρθρο 42 παρ. 1]) όσο και με εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στο δίκαιο της ποινής σχετικά με την επιμέτρησή της, τους λόγους μείωσης αυτής και τους τρόπους εκτέλεσής της. Τέλος, γίνεται αναφορά και σε ορισμένες χαρακτηριστικές παρεμβάσεις στο Ειδικό Μέρος.