10 Ιουνίου 2020
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Θωμάς Σάμιος

Ζητήματα συρροής λόγων μείωσης της ποινής υπό τον νέο Ποινικό Κώδικα

Η έντονη αντιπαράθεση που είχε ανακύψει υπό το καθεστώς ισχύος του προηγούμενου Ποινικού Κώδικα κυρίως ανάμεσα στην νομολογία και την θεωρία αναφορικά με το εφαρμοστικό πεδίο του άρθρου 85 ΠΚ οδήγησε τον νομοθέτη στην αντικατάστασή του στον νέο Ποινικό Κώδικα. Στην νέα μορφή του άρθρου 85 ΠΚ υιοθετήθηκε το σύστημα της “μερικής περαιτέρω ελάττωσης” του ήδη μειωμένου πλαισίου ποινής (ή της μεταβολής, επί το ηπιότερον, του είδους της ποινής) όταν συντρέχουν περισσότεροι λόγοι μείωσης. Μια απροσδόκητη νομολογιακή εξέλιξη λίγο πριν από την εκπνοή της ισχύος του προηγούμενου Ποινικού Κώδικα παρέχει αφορμή για την ανάδειξη των προβλημάτων ερμηνείας και εφαρμογής του άρθρου 85 ΠΚ στην διαχρονική του εξέλιξη.