30 Νοεμβρίου 2020
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Χάρης Παπαχαραλάμπους

Η ποινική δογματική στη μετανεωτερική συνθήκη. Αντοχή στη ρευστότητα ή το τέλος μιας αυταπάτης;

Σκέψεις γύρω από τη στρεβλή οικουμενικότητα, την (αν)ασφάλεια και το πρωτείο της αστυνομίας

Στην μελέτη εξετάζονται οι διάφοροι ορισμοί και η λειτουργία της ποινικής δογματικής. Εν συνεχεία μελετάται η σχέση της με την αντεγκληματική πολιτική και το πώς η ίδια αυτονομείται ή ετερονομείται ενδοδικαιικά και εξωδικαιικά. Περαιτέρω, εξετάζοντας τις αλλαγές βάθους στην ίδια τη συνολική φιλοσοφία του ποινικού συστήματος, η μελέτη συμπεραίνει ότι η ποινική δογματική, αντί να σύρεται από και να υπηρετεί τις οικονομικές και πολιτικές νομοτέλειες, μπορεί να ευνοήσει την ασφάλεια των δικαιωμάτων και να ανοιχθεί προς αιτήματα ουσιαστικής δικαιοσύνης, μη επιτρέποντας τη διαχείρισή τους από ένα «αστυνομικό» τύπο λόγου.