11 Μαΐου 2020
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Ulfrid Neumann

Η ιατρική υποβοήθηση της αυτοπροαίρετης αυτοκτονίας

Σχολιασμός της από 3.7.2019 απόφασης του Ε΄ Τμήματος του γερμανικού Ακυρωτικού

Στην παρούσα μελέτη ο συγγραφέας αναλύει την απόφαση που εξέδωσε το Ε΄ Τμήμα του γερμανικού Ακυρωτικού σχετικά με το ζήτημα της ποινικής ευθύνης του ιατρού ο οποίος παραλείπει να καλέσει τις πρώτες βοήθειες μετά την υλοποίηση της αυτοκτονικής απόφασης δύο ηλικιωμένων γυναικών με πολλά προβλήματα υγείας. Κεντρικό άξονα των εκτιθέμενων σκέψεων αποτελεί η θέση του εν λόγω Τμήματος ότι, ενόψει της αυξημένης βαρύτητας που έχει για τον κάθε πολίτη το δικαίωμα στον αυτοκαθορισμό, ακόμη κι όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την ζωή του, ένας ιατρός που τελεί εν γνώσει των συγκεκριμένων περιστάσεων δεν μπορεί να υποχρεώνεται μέσω του Ποινικού Δικαίου να ενεργήσει ενάντια στην θέληση του αυτόχειρα.

4 Μαΐου 2020
Ποινικά Χρονικά
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι

Βασικές αρχές του κράτους δικαίου, ο νέος Ποινικός Κώδικας και οι τροποποιήσεις του

Η μελέτη επιχειρεί να αξιολογήσει το νέο Ποινικό Κώδικα και τις τροποποιήσεις του με βάση τη συμφωνία τους προς τις αρχές του κράτους δικαίου. Σε ένα συστηματικά δομημένο πλαίσιο επιλεγμένων βασικών διατάξεων αναδεικνύονται τόσο ρυθμίσεις του νέου Κώδικα οι οποίες αποτελούν εκφάνσεις στήριξης του κράτους δικαίου, όσο όμως και τέτοιες που δημιουργούν προβλήματα σεβασμού των δικαιοκρατικών αρχών. Στη βάση της ανάλυσης αυτής, και προτάσσοντας τη μεγάλη σημασία των θετικών τομών που έκανε ο νέος Ποινικών Κώδικας, η μελέτη επιχειρηματολογεί για την παραπέρα στήριξη της πραγμάτωσης του κράτους δικαίου και με όσα θα άξιζε ακόμη να βελτιωθούν.