2 Ιουνίου 2021
Ποινικά Χρονικά

Η διασυνοριακή συλλογή ηλεκτρονικών αποδείξεων στον ενωσιακό χώρο – Προβληματισμοί για την σχεδιαζόμενη νομοθετική ρύθμιση της η-απόδειξης (e-evidence)

Δημήτριος Τσιλίκης

Στην μελέτη αναλύονται, κατ’ αρχάς, τα τεχνικά και νομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κρατικές αρχές κατά την συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων παράλληλα με την ευρεία διάδοση και αξιοποίηση της τεχνολογίας του υπολογιστικού νέφους. Εν συνεχεία εξετάζονται οι νομοθετικές εξελίξεις στον ενωσιακό χώρο για την διασυνοριακή συλλογή της λεγόμενης η-απόδειξης (e-evidence) και ειδικότερα οι καινοτόμες προτάσεις για την θέσπιση της Ευρωπαϊκής Εντολής Υποβολής και της Ευρωπαϊκής Εντολής Διατήρησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων. Στο επίκεντρο των προβληματισμών βρίσκεται η δημιουργία ενός νέου μοντέλου διασυνοριακής σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ήτοι κράτους έκδοσης και ιδιώτη παρόχου ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς και η δικαστική προστασία των θιγόμενων προσώπων ενόψει του σχεδιαζόμενου εκτοπισμού του κράτους εκτέλεσης.

28 Μαΐου 2021
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

ΑΠ 643/2020

Η προμήθεια και η κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας που αποκτάται ελεύθερα από τον χρήστη του διαδικτύου με σποραδικές επισκέψεις στις ιστοσελίδες αυτού και η διαφύλαξη (αποθήκευση) τούτου είτε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε σε άλλους υλικούς φορείς (CD-Rom κ.λπ.), για αποκλειστική χρήση του ιδίου, είτε προς ικανοποίηση της περιέργειάς του είτε ακόμη προς διέγερση των όποιων φαντασιώσεων ή γενετήσιων διαστροφών του, δεν αναβαθμίζει αυτόματα την πράξη σε κακουργηματική, εφόσον δεν συντρέχουν ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία επεξεργασίας, διαχείρισης, αξιοποίησης, διάθεσης ή περαιτέρω διακίνησης του υλικού αυτού σε τρίτους μέσω e-mail, φωτογραφιών και CD-Rom, ή ανταλλαγής των φωτογραφιών και των βίντεο ανηλίκων μέσω του διαδικτύου, ή συνεργασίας με άλλους χρήστες του διαδικτύου για εμπλουτισμό και “βελτίωση” του υλικού, ώστε να ανακύπτει κίνδυνος διάδοσης και μετάδοσης της πορνογραφίας ανηλίκων. Παραπέμπεται η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως στην Τακτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, αφού με πλειοψηφία μίας ψήφου κρίθηκε ότι δεν στοιχειοθετείται η κακουργηματική κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας με την χρήση ανηλίκων κάτω των δεκαπέντε ετών και ότι η απόφαση είναι αναιρετέα για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης του άρ. 348Α παρ. 4 περ. β΄ ΠΚ.