ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2009
ΣΕΛΙΔΕΣ360
ΙSBN978-960-420-415-1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ14x21
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ο πολλαπλασιασμός των ρυθμίσεων που αναφέρονται στην ιατρική ύλη, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συστηματοποίησή τους. Στον σκοπό αυτόν επιδιώκει να ανταποκριθεί η συλλογή Ιατρική Νομοθεσία, η οποία καλύπτει ένα ευρύτατο πεδίο: την προστασία των αγαθών της ατομικής και της δημόσιας υγείας, της προσωπικότητας απέναντι στις βιοϊατρικές επεμβάσεις, το θεσμικό πλαίσιο της οργάνωσης και άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος, περαιτέρω θεματικές όπως την ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, την τεχνητή διακοπή της κύησης, τις μεταμοσχεύσεις, την ψυχική υγεία, την αστική ιατρική ευθύνη, περιλαμβάνοντας επιπλέον νομοθετικές πράξεις οι οποίες ενσωματώνουν στην ελληνική έννομη τάξη Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικές με τις δοκιμές και την παρασκευή φαρμάκων προοριζομένων για τον άνθρωπο καθώς και με τη διαχείριση των ανθρώπινων ιστών και κυττάρων, και, τέλος, Εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής που, αν και στερούνται δεσμευτικού χαρακτήρα, εξειδικεύουν ωστόσο τους κανόνες της 'ορθής' ιατρικής έρευνας και πρακτικής. Η έκδοση καταγράφει αναλυτικά τις μεταβολές που έχουν υποστεί κατά καιρούς οι οικείες ρυθμίσεις και είναι ενημερωμένη με τον πρόσφατο Ν. 3754/2009 (ΦΕΚ Α' 43/11.3.2009). Συνοδεύεται δε από αναλυτικό πίνακα περιεχομένων και λημματικά ευρετήρια, έτσι ώστε η ζητούμενη πληροφορία να είναι εύκολα προσπελάσιμη.