ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΤΕΥΧΗ - 71 Νομοθετήματα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2019
ΣΕΛΙΔΕΣ1214
ΙSBN978-960-420-513-4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ14x21
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Η Εμπορική Νομοθεσία κυκλοφορεί προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου, ραγδαία εξελισσόμενου νομοθετικού περιβάλλοντος. Η συλλογή είναι δομημένη σε ένα νέο format: Πλέον τα σημαντικότερα νομοθετικά κείμενα και ευρωπαϊκοί Κανονισμοί παρατίθενται αυτόνομα σε κινητά τεύχη, που περιέχονται σε ένα πολυτελές ντοσιέ. Έτσι, ο χρήστης της Εμπορικής Νομοθεσίας είναι απαλλαγμένος από την ανάγκη για καθημερινή μεταφορά των γνωστών πολυσέλιδων νομοθετικών κωδίκων. Το βασικό “σώμα” του έργου αποκτάται μία μόνο φορά, κατά την αρχική αγορά του προϊόντος, εν συνεχεία δε η επιβάρυνση αφορά μόνο στο κόστος που αντιστοιχεί στο νομοθέτημα το οποίο υφίσταται νομοθετική μεταβολή. Η εκδοτική πλατφόρμα στην οποία βασίζεται το έργο (κινητά ντοσιέ, αυτονομία επιμέρους νόμων ή και τμημάτων τους κ.λπ.) εξασφαλίζει την δυνατότητα ενημέρωσης των αναγνωστών μόλις υπάρξει νομοθετική μεταβολή.

Μια σειρά από πρόσφατες σημαντικές νομοθετικές μεταβολές (Ν.4609/2019) που επήλθαν στα περισσότερα από τα νομοθετήματα που περιέχονται στην “Εμπορική Νομοθεσία” κατέστησαν αναγκαία την 5η ενημέρωση του έργου.

Στην 5η αυτή ενημέρωση περιέχονται επικαιροποιημένα τα νομοθετικά κείμενα των ακόλουθων θεματικών ενοτήτων: “Εμπορικές πράξεις – Έμποροι” (τεύχος 1) | Πνευματική & Βιομηχανική Ιδιοκτησία (τεύχη 3.1. και 3.2.) | “Ανταγωνισμός” (τεύχος 4) | “Εταιρείες – Προσωπικές Εταιρείες” (τεύχος 5.1.) | “Εταιρείες – Ανώνυμη Εταιρεία” (τεύχος 5.2.) | “Εταιρείες – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης” (τεύχος 5.3.) | “Εταιρείες – Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία – Εταιρικοί μετασχηματισμοί” (τεύχος 5.4.) | “Προστασία του Καταναλωτή” (τεύχος 6) | “Ασφάλιση” (τεύχος 8.3.) | “Πτωχευτικό Δίκαιο” (τεύχος 10). Η ενημέρωση σε ειδικό ένθετο αναφέρεται στις Εμπορικές Συμβάσεις (τεύχη 2.1. και 2.2.) και στην Ασφάλιση (τεύχη 8.1. και 8.2.).

Στην συλλογή περιέχονται τα ακόλουθα τεύχη:

• 1: Εμπορικές Πράξεις – Έμποροι

• 2.1: Εμπορικές Συμβάσεις

• 2.2: Εμπορικές Συμβάσεις

• 3.1: Πνευματική & Βιομηχανική Ιδιοκτησία

• 3.2: Πνευματική & Βιομηχανική Ιδιοκτησία

• 3.3: Πνευματική & Βιομηχανική Ιδιοκτησία

• 4: Ανταγωνισμός

• 5.1: Εταιρείες – Προσωπικές Εταιρείες

• 5.2: Εταιρείες – Ανώνυμη Εταιρεία

• 5.3: Εταιρείες – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

• 5.4: Εταιρείες – Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία – Εταιρικοί μετασχηματισμοί

• 6: Προστασία του Καταναλωτή

• 7: Εμπορική Πίστη

• 8.1: Ασφάλιση

• 8.2: Ασφάλιση

• 8.3: Ασφάλιση

• 9: Αξιόγραφα

• 10: Πτωχευτικό Δίκαιο

• 11: Ναυτικό Δίκαιο