Ποινικά Χρονικά | Απρίλιος 2022

Η online έκδοση του τεύχους Απριλίου του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Άγγελος Κωνσταντινίδης Ποινική απόδειξη και αναιρετικός έλεγχος (241)

• Δημήτριος Γκύζης Ο αποκλεισμός του ανασταλτικού αποτελέσματος της έφεσης ως «ποινή» (251)

• Δημήτριος Καραγκούνης Σχετικά με την έννοια της εγκληματικής οργάνωσης [άρθρο 187 παρ. 1 ΠΚ] (254)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Αιτιολογία: Καταδίκη για απάτη. Ζητήματα αιτιολογίας και απολύτου ακυρότητος (ΑΠ 121/2021) (261)

• Δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA): Υποχρέωση διενέργειας εξέτασης DNA (ΑΠ 14/2021) (269)

• Δήμευση – Εκβίαση – Νομιμοποίηση εσόδων: Δήμευση επί καταδίκης για νομιμοποίηση εσόδων από εκβίαση εις βάρος επιχειρήσεων (ΑΠ 1036/2020) (271, 279, 289)

• Εταιρείες: Παράβαση διατάξεων του άρ. 42α παρ. 2 και 5 του Ν. 2190/1920 και άρ. 177 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 (ΑΠ 270/2021) (284)

• Έφεση – Αναίρεση: Προθεσμία ασκήσεως. Ζητήματα αιτιολογίας και υπερβάσεως εξουσίας. Εκδίκαση εφέσεως με “ωσεί παρόντα” τον εκκαλούντα (ΑΠ 1003/2020, ΑΠ 1021/2020) (285)

• Απιστία: Αθώωση για απιστία εις βάρος του Δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος από ιατρούς (διευθυντές κλινικών) και για ηθική αυτουργία σε αυτήν τελεσθείσες κατ’ εξακολούθησιν (ΤρΕφΑθ 39/2021) (296)

• Προσωρινή κράτηση: Απόρριψη της αίτησης του Εισαγγελέως για αντικατάσταση των περιοριστικών όρων με επιβολή προσωρινής κράτησης, επειδή οι όροι παραβιάσθηκαν από τον κατηγορούμενο ένεκα πλάνης (ΣυμβΕφΑνΚρ 12/2021 – αντίθ. εισ. πρότ. Ν. Μαρκάκη) (299)

• Αναστολή: Αίτηση του κατηγορουμένου για αναστολή εκτελέσεως κατ’ άρ. 471 παρ. 2 εδ. β΄ ΚΠΔ (ΠεντΕφΙω 126/2019) (300)

• Δυαδικές κυρώσεις: Κήρυξη απαράδεκτης της ποινικής δίωξης για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο λόγω προηγούμενης αμετάκλητης καταδίκης για λαθρεμπορία βασιζόμενη στο αυτό ιστορικό γεγονός (ΜονΠλημΑθ 842/2021) (301)

• Προσωρινή κράτηση: Επιβολή προσωρινής κράτησης με βάση στοιχεία που προκύπτουν κατά την ανάκριση μετά την αρχική απολογία του κατηγορουμένου (ΣυμβΠλημΖακ 105/2021 – σύμφ. εισ. πρότ. Άννας Μπαλογιάννη) (305)

• Ανθρωποκτονία – Άμυνα: Παραπομπή για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Απόρριψη του ισχυρισμού περί συνδρομής κατάστασης άμυνας (ΣυμβΠλημΠατρ 37/2021 – αντίθ. εισ. πρότ. Κωσταντούλας Αθανασοπούλου) (309)

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

• Δυαδικές κυρώσεις: Επίδραση αμετάκλητης καταδίκης για φοροδιαφυγή στην έκβαση διοικητικής διαδικασίας για την ίδια παράβαση. Εφαρμογή της αρχής ne bis in idem (ΜονΔιοικΕφΠειρ Α377/2022) (315)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Αικατερίνη Μαρουλάκη Μερικές σκέψεις για το κακούργημα του άρθρου 38 παρ. 4 του ν. 4624/2019 (Με αφορμή την ΑΠ 686/2021) (318)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.