18 Σεπτεμβρίου 2018
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Βούλγαρης Δημήτριος

Η μετατροπή της κατηγορίας από επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βαριά, μετά την επ’ ακροατηρίω διαπίστωση της επελεύσεως του βαρύτερου αποτελέσματος, και η δικονομική αντιμετώπισή της

Με αφορμή την ΜονΠλημΑθ 2295/2018

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται, με αφορμή την υπ’ αριθμ. 2295/2018 του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, το ζήτημα του επιτρεπτού ή μη της μεταβολής της κατηγορίας, όταν διαπιστώνεται, το πρώτον επ’ ακροατηρίω, ότι η πράξη του κατηγορουμένου είχε διαφορετικό αποτέλεσμα, και δη βαρύτερο, από το αρχικώς περιγραφόμενο στην κατηγορία. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό απαιτεί τον εννοιολογικό προσδιορισμό του αντικειμένου της ποινικής δίκης μέσα από την οριοθέτηση της έννοιας της δικονομικής «πράξης». Επίσης, στην μελέτη εξετάζεται το ζήτημα της δικονομικής αντιμετώπισης της ανεπίτρεπτης μεταβολής της κατηγορίας, και ιδίως αν η εφαρμογή του ά. 120 παρ. 3 ΚΠΔ, σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι ορθή.

14 Σεπτεμβρίου 2018
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

ΜονΠλημΑθ 2295/2018

Επιτρεπτώς, κατ’ άρ. 371 παρ. 3 ΚΠΔ, το δικαστήριο προσδιορίζει με περισσότερη ακρίβεια και σαφήνεια, βάσει των πραγματικών περιστατικών που προέκυψαν κατά την αποδεικτική διαδικασία, τα στοιχεία που συγκροτούν την ειδική υπόσταση της εγκληματικής πράξης για την οποία ασκήθηκε η ποινική δίωξη, ή διορθώνει, συμπληρώνει και βελτιώνει τα ιστορικά στοιχεία, χωρίς να μεταβάλλει ουσιωδώς την ταυτότητα της ερευνώμενης πράξης, ή αποδίδει απλώς σε αυτήν τον ορθό νομικό χαρακτηρισμό, αφού υποχρεούται να εξετάζει την κρινόμενη πράξη υπό όλες τις μορφές οι οποίες θα καλύπτονται από το δεδικασμένο της απόφασής του. Διαβιβάζεται η υπόθεση στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, προκειμένου να αξιολογήσει τον βαθμό του δόλου του κατηγορουμένου και να ασκήσει ποινική δίωξη για βαριά, σκοπούμενη ή μη, σωματική βλάβη, καθότι θα επερχόταν ανεπίτρεπτη μεταβολή της κατηγορίας αν το παρόν δικαστήριο προέβαινε στον ορθό νομικό χαρακτηρισμό της πράξης, δεδομένου ότι η ασκηθείσα ποινική δίωξη αφορά στο ουσιωδώς ελαφρότερο έγκλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και δεν έχει προηγηθεί κύρια ανάκριση.