Μιχάλης-Θεόδωρος Μαρίνος

Πνευματική ιδιοκτησία και τεχνολογία: Ιδιωτική αναπαραγωγή στο υπολογιστικό νέφος (cloud) – Συγχρόνως παρατηρήσεις στην απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ Austro-Mechana*

Στην μελέτη διερευνάται η σχέση μεταξύ της πνευματικής ιδιοκτησίας και της τεχνολογίας. Αφορμή αποτελεί η απόφαση του ΔικΕΕ Austro-Mechana, η οποία εφαρμόζει για πρώτη φορά –έστω και διστακτικά– στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας. Η απόφαση δέχθηκε ότι η δίκαιη αμοιβή των δημιουργών για την ιδιωτική αντιγραφή των έργων τους αφορά και περιπτώσεις αποθήκευσης αυτών των έργων στο υπολογιστικό νέφος (computing cloud) ορισμένου παρόχου. Επιχειρείται περαιτέρω η κριτική αποτίμηση της ως άνω απόφασης και η προσαρμογή των συμπερασμάτων της στο ελληνικό δίκαιο (ν. 2121/1993) υπό μια δυναμική ερμηνεία του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας και υπό την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας.

Δείτε περισσότερα εδώ.