Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων

Παρατηρήσεις Αγγ. Χαραλαμπίδου

Κατάσχεση στα χέρια τρίτου και τετάρτου

Σε περίπτωση κατάσχεσης στα χέρια τρίτου, ο τρίτος απαιτείται να είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον οφειλέτη (καθ’ ου η εκτέλεση), με το οποίο ο τελευταίος συνδέεται με ορισμένη έννομη σχέση (π.χ. ο εντολοδόχος απέναντι στον εντολέα του ή ο θεματοφύλακας έναντι του παρακαταθέτη). Αντικείμενο της κατάσχεσης στα χέρια τρίτου είναι απαιτήσεις του καθ’ ου η εκτέλεση κατά του τρίτου, μη εξαρτώμενες από αντιπαροχή. H κατάσχεση στα χέρια τετάρτου συνιστά μια μη ρυθμιζόμενη στον ΚΠολΔ δικονομική δυνατότητα, που έγκειται στην πραγματικότητα στην επιβολή δύο κατασχέσεων. Με την πρώτη κατάσχεση ο κατασχών, ενεργώντας ως μη δικαιούχος διάδικος, ασκεί πλαγιαστικά τα δικαιώματα του οφειλέτη του κατά του «τετάρτου», ενώ η δεύτερη είναι μια κλασσική κατάσχεση, προκειμένου ο κατασχών να εξασφαλιστεί έναντι της αφερεγγυότητας του δικού του οφειλέτη.

Δείτε περισσότερα εδώ.