Τριμελές Εφετείο Λάρισας 280/2022 (Ποιν.)

Φοροδιαφυγή τελούμενη με απόκρυψη εισοδημάτων ατομικής επιχείρησης

Κηρύσσεται αθώος ο κατηγορούμενος για την κατ’ εξακολούθηση τελούμενη κατ’ άρ. 8 του Ν. 4337/2015 παράβαση της φοροδιαφυγής, συνιστάμενη στην υποβολή ανακριβούς δηλώσεως φόρου εισοδήματος κατά το οικονομικό έτος 2013 και στην παράλειψη υποβολής δηλώσεως κατά το έτος 2010, κατόπιν αποδοχής από το δικαστήριο του αυτοτελούς ισχυρισμού του κατηγορουμένου περί αφαιρέσεως των προσαυξήσεων και των κυρωτικών προσθηκών κατά την εφαρμογή του εξωλογιστικού προσδιορισμού του μη καταβληθέντος φόρου, με αποτέλεσμα το ποσό των διαφυγόντων φόρων να καθορίζεται στα 76.411,64 ευρώ για το οικονομικό έτος 2013 και στα 84.262,64 ευρώ για το οικονομικό έτος 2010, ποσά τα οποία υπολείπονται (αμφότερα) του ορίου των 100.000 ευρώ, η υπέρβαση του οποίου είναι αναγκαία για το αξιόποινο της πράξης.

Δείτε περισσότερα εδώ.