Μονομελές Εφετείο Πειραιώς 167/2022 (Πολ.)

Αφανής εταιρεία

Ο διαχειριστής αφανούς εταιρείας καθίσταται κύριος όσων αποκτά από τη διαχείριση της εταιρείας. Ταυτόχρονα, φέρει την υποχρέωση να καταστήσει τα αποκτήματα κοινά σε όλους τους εταίρους, μεταβιβάζοντας σ’ αυτούς τμήμα τους αντίστοιχο με την εταιρική μερίδα καθενός. Αν αρνηθεί τη μεταβίβαση, ο διαχειριστής δεν διαπράττει υπεξαίρεση, αλλά παραβιάζει απλώς ενοχική του υποχρέωση. Προσβολή της προσωπικότητας και θεμελίωση αδικοπρακτικής ευθύνης λόγω τέλεσης του εγκλήματος της απάτης επί δικαστηρίω. Μόνη η παραβίαση του καθήκοντος αληθείας του άρθρου 116 ΚΠολΔ με την προβολή στο δικαστήριο ψευδούς πραγματικού ισχυρισμού δεν στοιχειοθετεί το έγκλημα της απάτης επί δικαστηρίω ούτε θεμελιώνει αδικοπρακτική ευθύνη του ψευδόμενου διαδίκου.

Δείτε περισσότερα εδώ.