8 Ιουλίου 2019
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

ΣυμβΠλημΑθ 4330/2018

Παραπέμπεται για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας ο κατηγορούμενος, ο οποίος, αφού συμφώνησε, ως νόμιμος εκπρόσωπος ανώνυμης εταιρείας, με την εγκαλούσα εταιρεία την μίσθωση και εν συνεχεία την αγορά δεκατεσσάρων οχημάτων έναντι συνολικού τιμήματος 106.300 ευρώ, δεν κατέβαλε το ως άνω ποσό στις συμφωνηθείσες ημερομηνίες, όταν δε η εγκαλούσα ζήτησε την επιστροφή εντός χρονικού διαστήματος δύο ημερών των δώδεκα εκ των δεκατεσσάρων οχημάτων, ο κατηγορούμενος δεν απέδωσε τα αυτοκίνητα αλλά τα παρακράτησε χωρίς δικαίωμα, ενσωματώνοντάς τα κατά την υλική τους υπόσταση στην περιουσία του με ταυτόχρονο οριστικό αποκλεισμό του κυρίου (της εγκαλούσας εταιρείας), εξωτερικεύοντας έτσι εμπράκτως την πρόθεσή του να τα ιδιοποιηθεί.