Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ζακύνθου 105/2021

Επιβολή προσωρινής κράτησης με βάση στοιχεία που προκύπτουν κατά την ανάκριση μετά την αρχική απολογία του κατηγορουμένου

Προσωρινή κράτηση επιβάλλεται και όταν προκύπτουν νέα στοιχεία κατά την ανάκριση, κατόπιν συμπληρωματικής απολογίας μετά από την αρχική απολογία του κατηγορουμένου, με βάση τα οποία θεμελιώνεται το πρώτον η συνδρομή κινδύνου διάπραξης νέων εγκλημάτων. Απορρίπτεται η υπό κρίσιν προσφυγή του κατηγορουμένου, προσωρινώς κρατουμένου, με την οποία επιβάλλεται προσωρινή κράτηση κατόπιν συμπληρωματικής απολογίας του, αφού ενόψει της βαρύτητας των αποδιδόμενων σε αυτόν πράξεων (μεταξύ άλλων, ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως) και των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών τους κρίνεται αναγκαία η διατήρηση του εν λόγω μέτρου. Σύμφωνη εισαγγελική πρόταση. Από ποια στοιχεία προκύπτει ο κίνδυνος φυγής του κατηγορουμένου και από ποια ο κίνδυνος τέλεσης νέων εγκλημάτων από αυτόν. Από ποια στοιχεία ενδεικνύεται μια τέτοια εγκληματική δραστηριότητα. Κριτήρια επιβολής προσωρινής κρατήσεως από τον ανακριτή. Πότε οι ενδείξεις ενοχής θεωρούνται “σοβαρές”. Μετά από την πλήρωση του απαιτούμενου βαθμού ενδείξεων εξετάζεται από τον ανακριτή ο κατ’ άρ. 282 ΚΠΔ σκοπός εκάστου περιοριστικού όρου. Η επιβολή προσωρινής κρατήσεως μετά από συμπληρωματική απολογία για διαφορετικό αδίκημα, ως προς το οποίο ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη, είναι επιτρεπτή υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 293 ΚΠΔ. Πότε γεννάται θέμα κλήσεως του κατηγορουμένου σε συμπληρωματική απολογία. Η παράλειψη τέτοιας κλήσεως δεν επάγεται απόλυτη ακυρότητα.

Δείτε περισσότερα εδώ.