6 Ιουλίου 2018
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Όλγα Τσόλκα

Αμοιβαία αναγνώριση ποινικών αποφάσεων και προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός του «χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο «διάλογος» μεταξύ του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κατά την υλοποίηση της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης ποινικών αποφάσεων εντός του «χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης» της ΕΕ αναδεικνύεται ως μείζον ζήτημα η διασφάλιση της νομικής θέσης του καθ’ ου το εκάστοτε μέτρο εφαρμογής της εν λόγω «αρχής» και η αποτελεσματικότητα της δικαστικής προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων του. Εξ αρχής και μέχρι σήμερα, σημεία αιχμής αποτελούν το «τεκμήριο της αμοιβαίας εμπιστοσύνης» και η σχέση μεταξύ ΔΕΕ και ΕΔΔΑ, τόσο υπό την έποψη της μεταξύ τους διάδρασης κατά την νοηματοδότηση και κανονιστική εμβέλεια των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της ενωσιακής έννομης τάξης όσο και υπό την έποψη του εθνικού κράτους, συνεπεία των επάλληλων δικαιοδοσιών τους. Στη συνάφεια αυτή, η ανάπτυξη μιας αμοιβαίας διαλεκτικής σχέσης μεταξύ των δύο ανωτέρω Δικαστηρίων έχει ουσιώδη πρακτική σημασία.

4 Ιουλίου 2018
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

ΟλΑΠ 5/2017

Ορθώς και αιτιολογημένως αθωώθηκε για υπεξαίρεση περί την υπηρεσία εις βάρος του Δήμου, σε βαθμό κακουργήματος, ο κατηγορούμενος δήμαρχος, ο οποίος κατέθεσε το προϊόν τραπεζικού δανείου του Δήμου, ύψους 3.500.000 ευρώ, σε ανεπίσημο και μυστικό τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου, που έχει ανοιχθεί παρατύπως και εν αγνοία των αρμοδίων Οικονομικών Υπηρεσιών και του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι ο εν λόγω κατηγορούμενος, καίτοι δεν καταχώρισε το ως άνω ποσό στα βιβλία εισπράξεων ούτε το εισήγαγε στα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου, εν τούτοις δεν το ιδιοποιήθηκε, ενσωματώνοντάς το στην περιουσία του, αλλά το διέθεσε αποκλειστικά και μόνον για την πληρωμή των ταμειακών υποχρεώσεων των Δημοτικών Επιχειρήσεων. Αναιρείται υπέρ του νόμου, λόγω εκ πλαγίου παραβιάσεως του άρ. 390 ΠΚ, κατά το αθωωτικό για το αδίκημα της κατ’ εξακολούθησιν κακουργηματικής απιστίας σκέλος της, η προσβαλλομένη, διότι δεν διευκρινίζεται με σαφήνεια σε αυτήν γιατί η πληρωμή των οφειλών των Δημοτικών Επιχειρήσεων, που είναι κατά νόμον τρίτα αυτοτελή νομικά πρόσωπα, με χρήματα του Δήμου, συνεπεία της οποίας μειώθηκε η περιουσία του τελευταίου, δεν αποτελεί απιστία εις βάρος αυτού.