Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου | Μάιος 2021

Η online έκδοση του τεύχους Μαΐου 2021 του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος Σχέση δικαίου και ψηφιακής τεχνολογίας στο παράδειγμα της πνευματικής ιδιοκτησίας και του αστικού δικαίου (321)

• Άγγελος Κορνηλάκης Περιουσιακά σύνολα και αστικό δίκαιο: Περιουσία και Επιχείρηση (336)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Προϋποθέσεις γέννησης της αξίωσης διάρρηξης καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης: Η απαλλοτρίωση πρέπει να ματαίωσε ή να κατέστησε δυσχερέστερη την ικανοποίηση του δανειστή, πρέπει δηλαδή να υφίσταται αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της απαλλοτρίωσης και της βλάβης του δανειστή (ΑΠ 1275/2020 με παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη) (343)

• Ακυρότητα διαθήκης: Η παραίτηση του κληρονόμου από το δικαίωμά του να προβάλει την ακυρότητα της διαθήκης με αναγνωριστική αγωγή, δεν καθιστά έγκυρη την διαθήκη, αλλά ενδέχεται να αποτελεί εξώδικη ομολογία ως προς την ανυπαρξία ελαττωμάτων που συνεπάγονται ακυρότητα (ΑΠ 1181/2020 με παρατηρήσεις Π. Γεωργάκη) (353)

• Ανακοπή τρίτου στην αναγκαστική εκτέλεση: Ανακοπή μπορεί να ασκήσει και ο δικαιούχος ενοχικού δικαιώματος (λ.χ. ο μισθωτής επαγγελματικής στέγης), εφόσον το δικαίωμά του δεν αποκρούεται με επικρατέστερο δικαίωμα του καθ’ ου η εκτέλεση (ΑΠ 1046/2020) (363)

• Αναστολή πολιτικών δικών λόγω COVID-19: Αν κάποια υπόθεση προσδιορίσθηκε και συζητήθηκε κατά παράβαση της ως άνω αναστολής, δεν υφίσταται λόγος να κηρυχθεί η συζήτηση εκ των υστέρων απαράδεκτη, αφού η αποκατάσταση της βλάβης από τον συγχρωτισμό ή την πιθανή μόλυνση των ατόμων εντός της δικαστικής αίθουσας δεν είναι δυνατή (ΜΠρΑθ 953/2021) (370)

• Προστασία γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων: Αναπαραγωγή του σχήματος ή της εμφάνισης που χαρακτηρίζει ένα προϊόν το οποίο καλύπτεται από προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) (ΔικΕΕ C-490/19 με παρατηρήσεις Εμμ. Αϊλαμάκη) (381)

• Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάρτιση σύμβασης εργασίας: Ο εργοδότης που αρνείται να αποδεχθεί τις υπηρεσίες του επιτυχόντος καθίσταται υπερήμερος. Για την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας και την περιέλευση του εργοδότη σε υπερημερία αρκεί η συμμετοχή του υποψηφίου στον διαγωνισμό και η επιτυχία του σε αυτόν. Η αναγραφή του ονόματος του υποψηφίου στους πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού είναι αδιάφορη (ΑΠ 854/2020) (386)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Δανάη Σκεύη Τεχνητή νοημοσύνη και ευθύνη από διακινδύνευση (391)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Μαΐου 2021 πατήστε εδώ.