Ποινικά Χρονικά | Μάιος 2021

Η online έκδοση του τεύχους Μαΐου 2021 του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Χρήστος Νάιντος Μειωμένη ποινή και συρροή λόγων μείωσης της ποινής στο νέο Ποινικό Κώδικα (άρθρα 83 και 85 ΠΚ) (321)

• Κωνσταντίνος Χατζόπουλος Η κανονιστική κυριαρχία ως βάση για την θεμελίωση της αυτουργίας του φορέα της ιδιαίτερης ιδιότητας κατά το άρθρο 49 παρ. 1 εδ. β΄ ΠΚ (329)

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 813/2020 – παρατ. Ν. Γανιάρη) (343)

• Νόμος ποινικός: Αρχή της αναδρομικότητας επί συνολικής ποινής σε περίπτωση συρροής εγκλημάτων. Διαχρονικό δίκαιο (ΟλΑΠ 4/2021 – παρατ. Ε. Αποστολάκη) (357)

• Ψευδής βεβαίωση: Αθώωση για χρήση ψευδούς βεβαίωσης κατά την διαδικασία προσλήψεως προσωπικού της Βουλής με σύμβαση ορισμένου χρόνου κατ’ εξακολούθησιν (ΤρΕφΑθ 4981/2019) (375)

• Νομιμοποίηση εσόδων: Καταδίκη για νομιμοποίηση εσόδων προερχόμενων από δωροληψία υπαλλήλου Πολεοδομικής Υπηρεσίας (ΤρΕφΝαυπλ 64/2020) (377)

• Ανθρωποκτονία εκ προθέσεως – Ληστεία: Καταδίκη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και ληστεία τελεσθείσα με ιδιαίτερη σκληρότητα κατά συναυτουργίαν. Ζητήματα καθ’ ύλην αναρμοδιότητος. Απόρριψη των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρ. 84 παρ. 2 περ. α΄, δ΄ και ε΄ ΠΚ. Διαχρονικό δίκαιο (ΜΟΔΚυπ 47-50, 57-63/2020) (383)

• Προκαταρκτική εξέταση: Απόλυτη ακυρότητα της ποινικής δίωξης κακουργήματος λόγω μη διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης (ΣυμβΠλημΑθ 1054/2021 – εισ. πρότ. Α. Ελευθεριανού) (390)

• Τυχαία ευρήματα: Χρήση αποδεικτικού υλικού συλλεγέντος από άρση τηλεφωνικού απορρήτου για την διερεύνηση άλλης υπόθεσης (ΣυμβΠλημΠατρ 14/2020 – εισ. πρότ. Κωσταντούλας Αθανασοπούλου) (393)

• Νομιμοποίηση εσόδων: Απαλλαγή για κατά συναυτουργίαν νομιμοποίηση εσόδων προερχομένων από κατ’ εξακολούθησιν αποδοχή εικονικών τιμολογίων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την μετέπειτα διάπραξη φοροδιαφυγής περί τον ΦΠΑ (ΣυμβΠλημΡοδοπ 121/2020 – εισ. πρότ. Δ. Πολυζωγόπουλου) (395)

 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Εμπρησμός: Το έγκλημα του εμπρησμού υπό τον νέο Ποινικό Κώδικα. Καθήκοντα των ανακριτικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος. Γνωμοδοτική αρμοδιότητα Εισαγγελέως Αρείου Πάγου (ΓνωμΕισΑΠ 16/2021 – Δ. Παπαγεωργίου) (397)

• Παράβαση καθήκοντος: Παράβαση καθήκοντος από δικαστικό λειτουργό. Απόρριψη της κατ’ άρ. 52 παρ. 1 ΚΠΔ προσφυγής του εγκαλούντος ως κατ’ ουσίαν αβάσιμης (ΔιατΕισΕφΠατρ 15/2021 – Γ. Μπισμπίκης) (398)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Μαΐου 2021 πατήστε εδώ.