ΑΠ 378/2020

Τόπος τέλεσης συκοφαντικής δυσφήμησης με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail)

Υπό ποίες προϋποθέσεις τυγχάνουν εφαρμογής οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι και κατ’ αλλοδαπού για πράξη που τελέσθηκε στην αλλοδαπή. – Η αξίωση «η πράξη να είναι αξιόποινη, με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της, και κατά τους νόμους της χώρας όπου τελέσθηκε ή να διαπράχθηκε σε πολιτειακά ασύντακτη χώρα» για την εφαρμογή των ελληνικών ποινικών νόμων συνιστά εξωτερικό όρο του αξιοποίνου, επί μη συνδρομής δε της εν λόγω προϋπόθεσης ο κατηγορούμενος πρέπει να κηρύσσεται αθώος. – Αιτιολογημένως απερρίφθη ο ισχυρισμός ότι η συκοφαντική δυσφήμηση δεν είναι πράξη αξιόποινη κατά τους αγγλικούς νόμους και δεν μπορούσε να εφαρμοσθεί το άρ. 7 ΠΚ, αφού τόπος τέλεσης της άδικης πράξης ήταν η Ελλάδα, όπου βρίσκονταν οι χρήστες προς τους οποίους απηύθυναν οι κατηγορούμενοι το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, οπότε εφαρμοστέο ήταν το άρ. 5 ΠΚ και όχι το άρ. 7 ΠΚ.

Δείτε περισσότερα εδώ.