6 Μαρτίου 2018
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Σταμάτης Δασκαλόπουλος

Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (Ε.Ε.Ε.): Ο νέος θεσμός Δικαστικής Συνεργασίας επί ποινικών υποθέσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται ο νέος θεσμός δικαστικής συνεργασίας επί ποινικών υποθέσεων σε ανακριτικά ζητήματα, η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (ΕΕΕ), που ισχύει μόνο μεταξύ Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισήχθη στη χώρα μας με τον Ν. 4489/2017. Μέσω της ανάπτυξης της επιμέρους διαδικασίας και των βασικών αρχών έκδοσης της ΕΕΕ προβάλλεται η κεντρική φιλοσοφία του νέου αυτού θεσμού, που είναι η ευελιξία, η αμεσότητα και η ταχύτητα των ερευνών για άντληση αποδεικτικών στοιχείων, και διατυπώνεται η θέση υπέρ της εισαγωγής νομοθετικά της ΕΕΕ στην εθνική νομοθεσία όλων των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χάριν της αποτελεσματικότερης συλλογής αποδεικτικών στοιχείων στην ποινική διαδικασία.