12 Δεκεμβρίου 2019
Εκδηλώσεις
Dec 03

Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου

Ενημερωτικά Σεμινάρια με θέμα: «Ο ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ» – Αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών, Παρασκευή 20.12.2019, Παρασκευή 10.1.2020, Σάββατο 11.1.2020

Το «Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου» διοργανώνει Ενημερωτικά Σεμινάρια με θέμα: «Ο ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ». Σκοπός των Σεμιναρίων είναι να αναλυθούν με πληρότητα, ακρίβεια και υπευθυνότητα οι διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα, να εντοπισθούν και να αρθούν οι ερμηνευτικές δυσχέρειες και να επισημανθούν οι προκλήσεις και τα κενά. Τα Ενημερωτικά Σεμινάρια, την ευθύνη των οποίων φέρει ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χρίστος Μυλωνόπουλος, απευθύνονται σε όλους τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, Δικαστές, Εισαγγελείς και μαχόμενους Δικηγόρους, οι οποίοι καλούνται να εκτελέσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις νέες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και τις συναφείς διατάξεις. Διδάσκουν διακεκριμένοι εκπρόσωποι της Εισαγγελικής και Δικαστικής Αρχής, επιφανείς θεωρητικοί του ποινικού δικαίου και καταξιωμένοι εκπρόσωποι της πράξης. Μετά το πέρας των Σεμιναρίων –τα οποία είναι δωρεάν– θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.