Παρουσίαση βιβλίου: Αντώνης Καραμπατζός - "Κρατική επέμβαση σε συμβατικό δεσμό και Αστικό Δίκαιο"

Οι εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλας σας προσκαλούν στην διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου "Κρατική επέμβαση σε συμβατικό δεσμό και Αστικό Δίκαιο" του Αντώνη Γ. Καραμπατζού, Καθηγητή Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την Τρίτη 13 Απριλίου, 19:30-21:30.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί από τη σελίδα στο Facebook και το κανάλι στο YouTube των εκδόσεων Π.Ν. Σάκκουλας.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη, Καθηγήτρια και Κοσμήτορας Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Φίλιππος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Γεώργιος Δελλής, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Κλεοπάτρα Καλλικάκη, Εφέτης ΔΔ, Δ.Ν.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Σπύρος Σκλήρης, ΜΔΕ Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ & Master ΙΙ του Παν/μίου της Σορβόννης.

Για το βιβλίο:

Η μονογραφία "Κρατική επέμβαση σε συμβατικό δεσμό και Αστικό Δίκαιο: Από τις κλασικές περιπτώσεις κρατικής επέμβασης μέχρι την αναδιάρθρωση του Ελληνικού δημοσίου χρέους (PSI)" του Αντώνη Γ. Καραμπατζού πραγματεύεται, κατά κύριο λόγο, τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να είναι θεμιτή μία επέμβαση του κράτους σε υφιστάμενο συμβατικό δεσμό, όπως επίσης και τις αστικού δικαίου έννομες συνέπειες μιας τέτοιας επέμβασης, ιδίως δε τα δικαιώματα που έχει τότε ένας ιδιώτης που έχει συμβληθεί με το Δημόσιο. Βασική παραδοχή του συγγραφέα είναι ότι η δραστηριοποίηση του Δημοσίου στο συμβατικό πεδίο, ακόμη και όταν αυτή λαμβάνει την μορφή διοικητικής συμβάσεως, διέπεται σε σημαντικό βαθμό από τις διατάξεις και τις αρχές του δικαίου περί συμβάσεων του ΑΚ.

Στην μονογραφία αναδεικνύεται ακριβώς η σημασία της εφαρμογής αυτών των διατάξεων και αρχών στο πεδίο των συμβάσεων που συνάπτει το Δημόσιο. Η εφαρμογή τους παρέχει στον εφαρμοστή του δικαίου την δυνατότητα να εκμεταλλευθεί το πλούσιο απόθεμα λύσεων που διαθέτει το παραδοσιακό ιδιωτικό δίκαιο των συμβάσεων· κατά τον συγγραφέα, η αξία του αποθέματος αυτού εμφαίνεται προεχόντως σε ζητήματα ερμηνείας των συμβάσεων, απρόβλεπτης μεταβολής των συνθηκών και ανώμαλης εξέλιξης της συμβατικής ενοχής. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δημόσιες συμβάσεις, τις συμβάσεις που έχουν κυρωθεί με νόμο, καθώς και σε συμβατικές ρήτρες κατανομής κινδύνων που περιέχονται σε συμβάσεις παραχώρησης ή μεγάλες επενδυτικές συμβάσεις μεταξύ ιδιωτών και Δημοσίου.

Η όλη ανάλυση συνοδεύεται από μία εξαντλητική παράθεση, επεξεργασία αλλά και κριτικό σχολιασμό τόσο της εγχώριας όσο και της υπερεθνικής και διεθνούς διαιτητικής νομολογίας. Ξεχωριστά δε κεφάλαια αφιερώνονται στο PSI και το έκτακτο συμβατικό δίκαιο που επιβλήθηκε εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.