15 Ιουνίου 2022
Νομολογία Ποινικά Χρονικά

Τριμελές Εφετείο Αθηνών 39/2021

Κηρύσσονται αθώοι οι τρεις πρώτοι κατηγορούμενοι για απιστία σχετική με την υπηρεσία εις βάρος του Δημοσίου, τελεσθείσα από κοινού και κατά μόνας κατ’ εξακολούθησιν με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 150.000 ευρώ (απιστία εις βάρος του Δημοσίου κατ’ εξακολούθησιν με συνολική ζημία άνω των 120.000 ευρώ υπό τον νΠΚ) και οι τέταρτος και πέμπτος εξ αυτών για κατ’ εξακολούθησιν ηθική αυτουργία σε αυτήν, καθόσον για τους κατηγορουμένους ως αυτουργούς προκύπτει ότι δεν συντρέχει η ιδιότητα του διαχειριστή εν στενή εννοία, αφού αυτοί δεν ήσαν αρμόδιοι για την προμήθεια και την έγκριση των ιατρικών υλικών που φέρονταν να χρησιμοποιούν άνευ ιατρικής ενδείξεως στο πλαίσιο χειρουργικών επεμβάσεων, ούτε είχαν αρμοδιότητα για τον καθορισμό της “παρακαταθήκης” τέτοιων υλικών, ενώ δεν μπορεί να αποτιμηθεί το ύψος της ζημίας από την επίμαχη πράξη, αφού οι έλεγχοι και τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων παρουσιάζουν ελλείψεις εξαιτίας των οποίων δημιουργείται αμφιβολία ως προς την βεβαιότητα και την οριστικότητα της ζημίας, για όσους δε κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί δεν στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη λόγω της αρχής της παρακολουθηματικότητας των πράξεων συμμετοχής από τις κύριες πράξεις.

6 Ιουνίου 2022
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Αικατερίνη Μαρουλάκη

Μερικές σκέψεις για τo κακούργημα του άρθρου 38 παρ. 4 του ν. 4624/2019

(Με αφορμή την ΑΠ 686/2021)

Με τη θέσπιση του ν. 4624/2019 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τυποποιήθηκε για πρώτη φορά στην παράγραφο 4 το ποσοτικό κριτήριο των 120.000 ευρώ, συνδεόμενο με τον υπερχειλή σκοπό του δράστη. Η κακότεχνη διατύπωση της διάταξης, σε συνδυασμό με την ισχνή νομολογιακή της επεξεργασία, έχουν προκαλέσει σοβαρά ερμηνευτικά προβλήματα. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν υποστηριχθεί στην επιστήμη περισσότερες απόψεις σε σχέση με την ορθή προσέγγιση του άρθρου 38 παρ. 4 και τις ακριβείς προϋποθέσεις για τη στοιχειοθέτησή του. Με αφορμή την ΑΠ 686/2021 (η οποία έκρινε ότι ο σκοπός βλάβης του δράστη στοιχειοθετεί κακούργημα ανεξαρτήτως ποσού), εκφράζονται ορισμένες σκέψεις και προβληματισμοί ως προς την ορθότητα της υιοθετούμενης λύσης.