Άρειος Πάγος 319/2021 (Ποιν.)

Λήψη απολογίας εις εκτέλεσιν ευρωπαϊκής εντολής έρευνας (ΕΕΕ). Αρμοδιότητα επί ασκηθέντος ενδίκου μέσου και δικαίωμα πρόσβασης στην δικογραφία

Αρμοδιότητα του συμβουλίου εφετών να αποφανθεί επί ενδίκου μέσου κατά της εκτέλεσης της ΕΕΕ. Δικαίωμα πρόσβασης του καθ’ ου η ΕΕΕ στην δικογραφία. Το εν λόγω δικαίωμα του υπόπτου ή κατηγορουμένου δεν περιστέλλεται στην περίπτωση κατά την οποία αντικείμενο της ΕΕΕ είναι η λήψη της απολογίας του. Η αρχή εκτελέσεως υποχρεούται να ζητήσει από την αρχή εκδόσεως την αποστολή του ελλείποντος υλικού της δικογραφίας, προκειμένου ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό, εφόσον δεν αρνηθεί να απολογηθεί και το ζητήσει· διαφορετικά, η εις εκτέλεσιν της ΕΕΕ κλήση του σε απολογία πάσχει από απόλυτη ακυρότητα. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση λόγω αρνητικής υπερβάσεως εξουσίας, επειδή το συμβούλιο εφετών παρέλειψε να διαγνώσει την συνδρομή της εν λόγω ακυρότητας.

Δείτε περισσότερα εδώ.