Άρειος Πάγος 800/2022 (Ποιν.)

Παρατηρήσεις Α. Μπαλτά

Έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ερήμην του εκζητουμένου

Υπό ποίες προϋποθέσεις επιτρέπεται η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποίνου. Όταν η εθνική νομοθεσία επιτρέπει την εξέλιξη της δίκης ερήμην του κατηγορουμένου, αυτός θα πρέπει, μόλις πληροφορηθεί την δίωξη, να μπορεί να επιτύχει εκ νέου την εξέταση της ουσίας της υπόθεσης με την παρουσία του και να έχει την δυνατότητα προβολής νέων αποδεικτικών στοιχείων, οπότε δεν συντρέχει προσβολή του δικαιώματος αυτοπρόσωπης εμφάνισης. Απορρίπτεται η κρινόμενη έφεση κατ’ αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών με την οποία αποφασίσθηκε η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης βελγικών αρχών, προκειμένου να εκτιθεί ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των τεσσάρων μηνών, αφού δεν συντρέχει δυνητικός λόγος απόκρουσης εκτέλεσης του εντάλματος επειδή η απόφαση εξεδόθη ερήμην του εκζητουμένου, δεδομένου ότι α) η εν λόγω απόφαση θα επιδοθεί προσωπικά στον εκζητούμενο αμέσως μετά την παράδοσή του, β) ο εκζητούμενος θα ενημερωθεί ρητώς για το δικαίωμά του στην διαδικασία ανακοπής ή άσκησης εφέσεως, με την οποία έχει το δικαίωμα να είναι παρών όπου η υπόθεση εκδικάζεται εκ νέου επί της ουσίας και επιτρέπεται η προσκόμιση νέων αποδεικτικών στοιχείων και γ) ο εκζητούμενος θα ενημερωθεί για τον χρόνο που έχει στην διάθεσή του για να ασκήσει ανακοπή (δηλαδή δεκαπέντε ημέρες) ή να ασκήσει έφεση (δηλαδή τριάντα ημέρες).

Δείτε περισσότερα εδώ.