ΕΔΔΑ: Γεωργίου κατά Ελλάδος, απόφαση της 14ης Μαρτίου 2023

Σημείωση Η. Αναγνωστόπουλου

Σιωπηρή απόρριψη από τον Άρειο Πάγο αιτήματος του προσφεύγοντος για υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) σχετικά με την ερμηνεία διατάξεως του δικαίου της ΕΕ στο πλαίσιο ποινικής δίκης. Η αιτιολογία της απορριπτικής αποφάσεως του Αρείου Πάγου κρίνεται ελλιπής. Διαπιστώνεται παράβαση του άρθρου 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ. Η επανάληψη της διαδικασίας ενώπιον του Αρείου Πάγου συνιστά εν προκειμένω κατάλληλο επανορθωτικό μέτρο ενόψει της διαπιστωθείσας παραβίασης του δικαιώματος του προσφεύγοντος για δίκαιη δίκη.

Δείτε περισσότερα εδώ.