Εμπορικό Δίκαιο

Όλα τα βιβλία

Εμπορικό Δίκαιο

Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΣ

Δόκα Μαρία Έτος Έκδοσης: 2012
ISBN: 978-960-420-468-7
30€ - 27€

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

Μάρκου Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 2012
ISBN: 978-960-420-440-3
60€ - 54€

Η ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κουλουριάνος Θεόδωρος Έτος Έκδοσης: 2012
ISBN: 978-960-420-512-7
50€ - 45€

ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος Έτος Έκδοσης: 2011
ISBN: 978-960-420-458-8
30€ - 27€

ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ

Μάρκου Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 2011
ISBN: 978-960-420-461-8
60€ - 54€

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έτος Έκδοσης: 2011
ISBN: 978-960-420-455-7
60€ - 54€

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Μάρκου Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 2010
ISBN: 978-960-420-431-1
30€ - 27€

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Σταυρίδου Σύλβια Έτος Έκδοσης: 2010
ISBN: 978-960-420-442-7
25€ - 22.5€

ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ρούσσης Δημήτριος Έτος Έκδοσης: 2010
ISBN: 978-960-420-444-1
40€ - 36€

ΛΕΞΙΚΟ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Χρυσοβιτσιώτης Ι., Σταυρόπουλος Ι. Έτος Έκδοσης: 2010
ISBN: 978-960-02-2485-6
95.4€ - 86.26€

Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Κωνσταντινίδης Εμμανουήλ Έτος Έκδοσης: 2009
ISBN: 978-960-420-406-9
40€ - 36€

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ

Έτος Έκδοσης: 2009
ISBN: 978-960-420-410-6
55€ - 49.5€

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 772/2004/ΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αποστολόπουλος Χάρης Έτος Έκδοσης: 2009
ISBN: 978-960-420-421-2
25€ - 22.5€

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 13

Έτος Έκδοσης: 2008
ISBN: 978-960-420-357-4
8€ - 7.2€

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Μπαμπέτας Γεώργιος Έτος Έκδοσης: 2008
ISBN: 978-960-420-372-7
40€ - 36€

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1/2003/ΕΚ

Λιάσκος Ευάγγελος Έτος Έκδοσης: 2008
ISBN: 978-960-420-378-9
30€ - 27€

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Μάρκου Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 2008
ISBN: 978-960-420-379-6
50€ - 45€

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Μάρκου Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 2008
ISBN: 978-960-420-387-1
30€ - 27€

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΑΣΚΗΣΙΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΨΗΦΟΥ ΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΑΕ

Παπαπαναγιώτου Παναγιώτης Έτος Έκδοσης: 2008
ISBN: 978-960-89929-2-4
80€ - 72€

ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Τζιμούλας Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-000-179-702-4
25€ - 22.5€