ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΙΡΑΣ Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος

Μαρία Γ. Δόκα

Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2012
ΣΕΛΙΔΕΣ332
ΙSBN978-960-420-468-7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΤΟΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ7
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΔιδακτορική διατριβή

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάλυση της απόφασης της συνέλευσης κεφαλαιουχικών, κατά βάση, εταιριών σχετικά με την απαλλαγή των μελών της διοίκησής τους από κάθε ευθύνη τους. Η απαλλαγή αντιμετωπίζεται ως θεσμός που διατρέχει όλο το εταιρικό δίκαιο και υπό αυτή την οπτική γωνία αναλύονται, μεταξύ άλλων, η νομική της φύση, οι διαφόρων μορφών λειτουργίες της, οι έννομες συνέπειές της, η έκταση της διακριτικής ευχέρειας της συνέλευσης κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης και η αξίωση των μελών της διοίκησης για χορήγηση της απαλλαγής. Αναδεικνύονται ακόμη οι συγγένειες και αλληλεπιδράσεις του εν λόγω θεσμού με το business judgment rule, την παραίτηση της εταιρίας από αξιώσεις της εις βάρος των διοικητών της, την εταιρική αγωγή, τις εξωεταιρικές συμφωνίες, το δικαίωμα ψήφου, το δικαίωμα πληροφόρησης καθώς και την απαγόρευση καταχρηστικής συμπεριφοράς υπό την ειδικότερη μορφή της αντιφατικής συμπεριφοράς. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται, τέλος, στην προστασία της μειοψηφίας και της εταιρικής περιουσίας από επιζήμιες απαλλακτικές αποφάσεις, στην –υπηρετούσα και τον παραπάνω σκοπό– οριοθέτηση του εύρους των απαλλακτικών συνεπειών καθώς και στο ρόλο της νομιμότητας της δράσης της διοίκησης ως πιθανού προαπαιτούμενου για την εγκυρότητα της απόφασης περί απαλλαγής.