Μελέτες Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου

Όλα τα βιβλία

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος Έτος Έκδοσης: 2023
ISBN: 978-618-203-116-2
56€

ΤΑ ΑΫΛΑ ΑΓΑΘΑ ΣΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Σταυρίδου Σύλβια Έτος Έκδοσης: 2021
ISBN: 978-618-203-045-5
38€

Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

Παραμυθιώτης Γιάννος Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-420-709-1
35€

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ)

Σκαλίδη Χάρις Έτος Έκδοσης: 2017
ISBN: 978-960-420-673-5
56€

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/29

Τζούλια Ελένη Έτος Έκδοσης: 2017
ISBN: 978-960-420-697-1
45€

ΟΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΩΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ

Σελέκος Πέτρος Έτος Έκδοσης: 2016
ISBN: 978-960-420-598-1
30€

Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ευθυμίου Αιμιλία Έτος Έκδοσης: 2016
ISBN: 978-960-420-619-3
50€

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Καραγκουνίδης Απόστολος Έτος Έκδοσης: 2014
ISBN: 978-960-420-556-1
35€ - 31.5€

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ Γ.Ο.Σ.

Ευθυμίου Αιμιλία Έτος Έκδοσης: 2013
ISBN: 978-960-420-516-5
28€ - 25.2€

Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΣ

Δόκα Μαρία Έτος Έκδοσης: 2012
ISBN: 978-960-420-468-7
30€ - 27€

Η ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κουλουριάνος Θεόδωρος Έτος Έκδοσης: 2012
ISBN: 978-960-420-512-7
50€ - 45€

ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος Έτος Έκδοσης: 2011
ISBN: 978-960-420-458-8
30€ - 27€

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Σταυρίδου Σύλβια Έτος Έκδοσης: 2010
ISBN: 978-960-420-442-7
25€ - 22.5€

Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Κωνσταντινίδης Εμμανουήλ Έτος Έκδοσης: 2009
ISBN: 978-960-420-406-9
40€ - 36€

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 772/2004/ΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αποστολόπουλος Χάρης Έτος Έκδοσης: 2009
ISBN: 978-960-420-421-2
25€ - 22.5€

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Μπαμπέτας Γεώργιος Έτος Έκδοσης: 2008
ISBN: 978-960-420-372-7
40€ - 36€

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1/2003/ΕΚ

Λιάσκος Ευάγγελος Έτος Έκδοσης: 2008
ISBN: 978-960-420-378-9
30€ - 27€