ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΙΡΑΣ Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος

Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ. Μαρίνος

ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2011
ΣΕΛΙΔΕΣ304
ΙSBN978-960-420-458-8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΤΟΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ6
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Οι εξωεταιρικές συμφωνίες μετόχων κινούνται μεταξύ ενοχικού και εταιρικού δικαίου καθώς –σε αυξανόμενο βαθμό– και δικαίου κεφαλαιαγοράς. Έχουν τεράστια πρακτική σημασία αλλά και μεγάλο θεωρητικό ενδιαφέρον. Η παρούσα μονογραφία διερευνά για πρώτη φορά συστηματικά τις εκφάνσεις και τη λειτουργία τους δίπλα στο οργανωτικό δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας. Εξετάζεται εκτενώς η δέσμευση που παράγουν και το πρόβλημα της ενδεχόμενης τριτενέργειας στο καταστατικό/οργανωτικό επίπεδο του νομικού προσώπου, ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό για ολιγομετοχικές ανώνυμες εταιρίες. Τα όρια εγκυρότητάς τους, ιδίως από τον κ.ν. 2190/1920, έχει κεντρική θέση στην εργασία, ενώ αντικείμενο ανάπτυξης αποτελεί η ερμηνεία τους σε σχέση με το καταστατικό, οι έννομες συνέπειες από την παράβασή τους και γενικότερα οι μηχανισμοί επιβολής τους. Η δογματική αυτή μονογραφία συνηγορεί υπέρ μιας θεώρησης που ευνοεί και διευρύνει ουσιαστικά την συμβατική, «εξωκαταστατική» ελευθερία των μετόχων, αλλά συγχρόνως προστατεύει βασικές αρχές του δικαίου της ανώνυμης εταιρίας.